Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Bunker med tusenlapper
Det er bra at regjeringen prioriterer barn og unge som har hatt det vanskelig den siste tiden. Foto: Shutterstock

Mer penger til sårbare grupper

Regjeringen bevilger 400 millioner kroner ekstra til barn og unge, og 50 millioner til smittevern i særlig utsatte grupper i revidert budsjett.

Tidligere denne måneden ble det klart at regjeringen gir 400 millioner kroner til en tiltakspakke rettet mot sårbare barn og unge. Dette for å hjelpe dem som er blitt ekstra hardt rammet av tiltak i forbindelse med koronapandemien.

- Det er godt at regjeringen prioriterer barn og unge som har hatt det ekstra vanskelig den siste tiden. Det fortjener politikerne ros for, sier generalsekretær i Actis, Pernille Huseby.

53 mill. til ferietiltak

Pengene bevilges i revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt frem i dag. De inkluderer blant annet 150 millioner til økt tilgjengelighet i helsestasjons- og skolehelsetjeneste og til avlastningstiltak og aktivitetstiltak for barn og unge med store behov. Dette er tiltak Actis har påpekt behov for.

Som del av pakken foreslås 53 millioner bevilget til frivillige organisasjoners arbeid rettet mot ferie- og fritidsaktiviteter. Blant tiltakene som trekkes frem er Blå Kors Ferie, Barnas Stasjon og Posebyen og Enestående familierstilbud om helge- og ferieaktiviteter i regi av IOGT.

Mer til smittevern

Regjeringen setter også av 50 millioner kroner til kommunenes smittevernarbeid overfor ROP-pasienter, rusmisbrukere og hjemløse.

Tilskuddsordningen skal bidra til at kommunene kan etablere bedre løsninger for disse personene, i samarbeid med spesialisthelsetjenesten, privat, ideell og frivillig sektor.

Midlene er en del av søkbare midler i en tilskuddsordning.

- Det er flott at regjeringen gir mer penger til smittevern i en veldig utsatt gruppe, men vi skulle ønske pengene ble øremerket. Vi vet at kommunene i en normalsituasjon ofte nedprioriterer rusarbeid. Nå som kommuneøkonomien er ytterligere presset av uforutsette utgifter knyttet til pandemien, er vi redde for at heller ikke disse millionene når frem til dem som trenger dem mest, sier Huseby.