Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Alkohol har en rekke negative bivirkninger
Vi mener det burde være en like åpenbar rett for forbrukere å få vite hva som er i vinflaska som hva som er i saftflaska. Foto: Shutterstock

Merking for helsas skyld

Til tross for at alkoholbruk øker risikoen for en rekke sykdommer, er det fortsatt ikke lovpålagt med merking av alkoholholdig drikke i Norge. Det vil vi gjøre noe med.

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) mangler de fleste europeiske land lovregulering på merking, til tross for at regionen står for det største alkoholkonsumet i verden. I 2016 var det 900 000 som døde av alkoholrelaterte årsaker i Europa, mens dødstallet var tre millioner på verdensbasis.   

Frivillig ordning

Da EU ga alkoholbransjen pålegg om å legge fram forslag til en frivillig merkeordning i 2017, kom det ingen krav om å merke emballasjen. I stedet svarte de med at informasjon om innhold i alkoholholdig drikke vil gis digitalt innen 2021.

- Forslaget fra EU om selvregulering er for dårlig. Norge bør gå foran og innføre tydelige merkekrav når regjeringen legger frem den nasjonale alkoholstrategien til høsten. Vi håper denne vil inneholde forpliktende tiltak som pålegger produsentene å merke varene sine med ingredienser, næringsinnhold og helseinformasjon, i tråd med Stortingsvedtaket fra desember 2018, sier generalsekretær Pernille Huseby.

Flere må ta ansvar

WHO Europa har startet en kampanje om alkoholmerking. De mener at europeiske land må ta ansvar, blant annet fordi vi ligger i verdenstoppen i alkoholforbruk. Dessuten øker alkoholforbruk risikoen for ikke-smittsomme sykdommer som kreft, slag, hjerte- og karsykdommer og diabetes, og den svekker immunforsvaret. Alkohol bidrar også til ulykker og vold, og kan forsterke psykiske plager som depresjon og angst. To land som har tatt ansvar og innført merking er Frankrike og Irland. Actis mener Norge bør hente inspirasjon og lærdom derfra.

Kampanjen er startet i forbindelse med lanseringen av den aller første rapporten som har sett på merking i alle europeiske land. Her kommer det frem at 40 prosent har lovgivning som krever innholdsdeklarasjon på alkoholvaren, 19 prosent er lovpålagt å oppgi næringsinnhold, mens 28 prosent er lovpålagt å merke alkohol med helseinformasjon.

Folk har rett til å vite

- I Norge er alkoholholdig drikke det eneste næringsmiddelet som er unntatt krav om å opplyse ingredienser og næringsinnhold, slik andre mat- og drikkevarer må. Vi mener det burde være en like åpenbar rett for forbrukere å få vite hva som er i vinflaska som hva som er i saftflaska. Hele 50 ulike tilsetningsstoffer er tiltatt for å forbedre farge, holdbarhet og smak, i tillegg til store menger sukker. Dette har folk rett og slett rett til å vite, så man kan ta gode valg, sier generalsekretær Pernille Huseby.

  • Du kan lese alle våre innspill til nasjonal alkoholstrategi i PDF-dokumentet øverst til høyre på siden. 
     

Les også: Hvorfor skal alkohol merkes?