Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Ungdommer kjøper alkohol av sprittaxi og i sosiale medier
Det er utbredt blant ungdom å kjøpe alkohol via sosiale medier eller av såkalt "sprittaxi". Her intervjues generalsekretær Mina Gerhardsen av TV 2 om funnene i ny undersøkelse. Foto: Actis

Mindreårige kjøper alkohol av sprittaxier

Det er utbredt blant unge under 18 år å kjøpe alkohol fra ”sprittaxier” og i lukkede grupper på for eksempel Facebook. 

21 prosent av de som er mellom 15 og 17 år har fått kjøpe alkohol, ifølge en ny undersøkelse. Av disse oppgir 17 prosent at de har handlet fra sprittaxi. 26 prosent har fått tak i alkohol via sosiale medier.

Dette kommer frem i en undersøkelse Opinion har gjort for Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan. Tallene vekker bekymring.

- Dette er velorganisert kriminalitet som sørger for at sprit er lett tilgjengelig for mindreårige. Det er alvorlig i seg selv, fordi ungdom er mye mer sårbare for å havne i dårlige situasjoner når de drikker alkohol. Men det som gjør det ekstra alvorlig er at ingen kan vite hva man faktisk kjøper. Det gjør dette enormt risikabelt, sier Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis. 

Av de som har fylt 18 år, oppgir 34 prosent at de har fått kjøpe alkohol før de nådde myndighetsalder. I denne gruppa har 13 prosent kjøpt alkohol i sosiale medier, og tallet er like høyt for kjøp av sprittaxi. 

Les også: 1 av 2 unge jenter får uønsket seksuell oppmerksomhet på fest.

Flest i Oslo kjøper fra sprittaxi

Opinions undersøkelse er gjort blant et utvalg på 1000 unge i alderen 15-20 år. Tallene fra undersøkelsen viser at ”sprittaxier” nå finnes i hele landet, selv om det er mest vanlig i Oslo. 

I hovedstaden oppgir hele 43 prosent av de som har fått kjøpe alkohol før fylte 18 år å ha kjøpt fra sprittaxi.

- Vi ser at fenomenet nå sprer seg. Det er viktig at vi får stoppet disse selgerne. Her er politiet helt avhengige av tips, så ungdom, foreldre, naboer eller andre som mener å vite om dette må varsle, sier Gerhardsen.

Les også: 4 av 10 unge oppgir at mindreårige i deres omgangskrets får alkohol fra foreldrene.

Kan være farlig 

Actis er også opptatt av at ungdom får informasjon om faren ved å handle hos disse selgerne.

- De aner ikke hva de får, om det er smuglet merkevare eller noe helt annet. Det kan være skadelig, det kan være direkte farlig. Det er viktig at ungdom er klar over den store risikoen de tar ved å drikke noe de ikke vet hva er, slik at de ikke tar den sjansen, sier Gerhardsen. 

Undersøkelsen er også omtalt av TV 2.