Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Bent Høie, Trine Skei Grande, Kenneth Arctander Johansen, Erna Solberg på fremleggelse av utvalg som skal forberede rusreform.
23. mars møtte Bent Høie, Erna Solberg og Trine Skei Grande pressen på =Kaffe da de la frem sammensetning og mandat for utvalget som skal forberede omlegging av narkotikapolitikken. Kenneth Arctander Johansen fra RIO (nummer to fra høyre) er en av medlemmene i utvalget. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet

Narkotikapolitisk utvalg er klart

I dag la regjeringen fram sammensetningen og mandatet til utvalget som skal arbeide med å videreutvikle norsk narkotikapolitikk.

Actis er glad for at det nå er satt ned et utvalg som skal sørge for at rusmisbrukere møtes med mer helsehjelp. Det er viktig for økt verdighet og livskvalitet hos en gruppe mennesker med vanskelige liv.

- Vi er opptatt av at man skiller mellom de unge og de tunge rusmisbrukerne, og tilpasser tilbudene etter behovet hos den enkelte. Utvalget må ivareta behovet for behandling for de tunge, og oppfølging for de unge på vei inn i et begynnende misbruk, sier Per Gunnar Dahl, generalsekretær i Actis.

Les pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet her

Fra justis til helse

Utvalgets oppdrag er å «forberede gjennomføringen av regjeringens rusreform der ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk overføres fra justissektoren til helsetjenesten. (…) Utvalget skal utrede, og foreslå nødvendige lovendringer for å gjennomføre reformen i form av konkrete lovutkast.»

Les mandatet her. 

Problemstillinger utvalget skal utrede er blant annet hvor mye narkotika som skal regnes for å være en brukerdose, hvilke tilbud/sanksjoner som skal gis den enkelte som blir tatt med narkotika, og hva som bør skje dersom en person ikke følger opp tilbud/sanksjoner som er gitt.

- Vi skulle gjerne ha sett at mandatet til utvalget var bredere. For å lykkes med rusreformen er vi avhengig av utbygging av tiltaksapparatet og at vi også etter reformen har rikelig med verktøy for å forebygge rusbruk. Dette synes vi ikke mandatet gjenspeiler, sier Dahl.

Bra med brukerrepresentanter

Reformutvalget er sammensatt av forskere, jurister og brukerrepresentanter. Førstestatsadvokat Runar Torgersen er leder. Kenneth Arctander Johansen i Rusmisbrukernes interesseorganisasjon er med som én av to brukerrepresentanter.  

Se hele reformutvalget her. 

Regjeringen skriver at de «forutsetter at utvalget legger opp til en åpen arbeidsform og på egnet måte tar imot innspill og drøfter sentrale tema med ulike fagmiljøer, statlige råd, bruker- og interesseorganisasjoner mv.»

- Vi er glade for at regjeringen legger opp til at utvalget skal gjennomføre en involverende prosess og at brukerrepresentanter har fått plass i utvalget, sier Dahl.

Nødvendige strakstiltak

Utvalget skal være ferdig med utredningen innen 31.12.2019, noe som betyr at de skal jobbe i nesten to år. Actis mener det er flere områder på rusfeltet som må forbedres før utredningen er ferdig.

- 85 % av alle dødsfall som skjer den første uken etter løslatelse fra fengsel, er overdoser, og mange slippes ut fra soning eller behandling uten et trygt sted bo, jobb, nettverk eller meningsfylte aktiviteter. Derfor er styrket innsats mot overdoser, bedre ettervern og mer og bedre rusbehandling nødvendige strakstiltak.

Les vårt høringssvar om rusreformen her.