Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Ikke siden 2013 har så få dødd av overdoser i Norge. Foto: Shutterstock.

Nedgang i overdosedødsfall

Ifølge nye tall fra FHI var det i fjor 241 overdosedødsfall. Det er 90 færre enn i 2020.

Ikke siden 2013 har så få dødd av overdoser i Norge. Dette er en positiv utvikling fra de dramatisk høye tallene vi så i 2020. Da mistet 331 mennesker livet.

- Det er bra at overdosetallene gikk ned i 2021, men det fortsatt alt for mange liv som er gått tapt. Stortinget har vedtatt en nullvisjon for overdosedødsfall, og arbeidet for å få ned overdosetallene må fortsette med uforminsket styrke, sier Inger Lise Hansen, generalsekretær i Actis.

All informasjon om tallene finner du på FHIs nettsider.

Ønsker tidsuavgrenset overdosestrategi 

Hansen peker på videreføring av overdosestrategien som et viktig forebyggende tiltak:  

- Nåværende strategi går ut i år. Vi trenger et arbeid mot overdoser som ikke går ut på dato. Derfor må strategien være tidsuavgrenset.

Folkehelseinstituttet tror nedgangen i dødsfall i 2021 kan ha sammenheng med at tiltakene for personer med rusavhengighet åpnet igjen, etter at de hadde vært stengt under pandemien.

I fjor krevde Actis en nasjonal granskning for å finne svaret på hvorfor så mange døde av overdose under pandemien. 

Nedgang i dødsfall fra legemidler

I senere år har man har sett en økning i dødsfallene på sterke smertestillende legemidler som kodein og oksykodon. Tallene for 2021 viser derimot et brudd i denne trenden.  

Hele 22 prosent færre døde av overdoser på heroin og andre opioider, som morfin, kodein og oksykodon i 2021 enn året før.

Det er naturlig at overdosedødsfallene varierer fra år til år, og FHI påpeker at det er mulig at det høye tallet i 2020 og det lave i 2021 er knyttet til en tilfeldig variasjon. Men nedgangen i 2021 er allikevel noe større enn forventet ut ifra en slik forklaring. 

Fortsatt dør langt flere av alkoholrelaterte skader enn av narkotika. I 2021 ble det registrert hele 371 dødsfall som skyldes alkoholbruk. Dette er en svak nedgang fra 387 dødsfall i 2020.