Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Actis er svært fornøyd med den nye loven som ble vedtatt i dag.

Norge får ny pengespillov

Styrker enerettsmodellen og tar hensynet til spillavhengige på alvor.

Tirsdag ble ny pengespillov vedtatt i Stortinget. Loven samler totalisatorloven for spill på hest, lotteriloven og pengespilloven i ett lovverk. Actis er svært fornøyd med viktige gjennomslag i den nye loven.

- Vi vil gratulere Stortinget med gode vedtak. Med dette får Norge en av de mest moderne pengespillovene i Europa, som virkelig setter sårbare spillere først. Her viser politikerne at de er fremoverlente og villige til å ta i bruk alle tilgjengelige virkemidler for å styrke enerettsmodellen, sier Inger Lise Hansen, generalsekretær i Actis.  

Dette er en viktig seier for alle som jobber med å forebygge spilleavhengighet. Actis har jobbet målrettet for flere av tiltakene som nå blir en del av det nye  lovverket. 

Loven inneholder en tydeliggjøring av forbudet mot markedsføring. Blant annet blir det forbudt å markedsføre pengespill mot barn under 18 år, og til mennesker som har resevert seg mot slik markedsføring.

Slutt for medvirkere

Den nye loven gir også forbud mot medvirkning til ulovlig reklame. «Medvirkere» kan for eksempel inkludere reklamebyråer som lager reklame for utenlandske spillselskaper og norske «ambassadører» som medvirker i reklamefilmene.

- Det er veldig bra at det spesifiseres at medvirkning også omfattes av loven. Her har regelverket tidligere vært for svakt. Nå kan vi få en slutt på at norske profiler dukker opp i reklamer for ulovlige pengespillselskaper og på den måten legitimerer virksomheten, sier Hansen.

Loven inneholder også sterkere sanksjonsmuligheter for Lotteritilsynet, som håndhever loven. Tilsynet får nå hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr ved brudd på markedsføringsforbudet og betalingsformidlingsforbudet, samt at de som blir tatt for brudd på loven får opplysningsplikt til tilsynet.

Dette betyr at Lotteritilsynet kan kreve innsyn i dokumenter og annet som er nødvendig for å utføre tilsyn. Dette har de ikke hatt tidligere, og gjør dem bedre rustet til å ettergå lovbrudd.

Nytt i loven er også at det blir forbud mot å spille pengespill på kreditt. Dette er noe Actis lenge har etterlyst. Forbud mot spill på kreditt vil fungere som et viktig signal når det gjelder tilbydernes ansvar for å sikre at pengespill tilbys på en ansvarlig måte, samt bidra til å sikre at man i fremtiden utvikler betalingsløsninger på en slik måte at spill på kreditt unngås så langt det er mulig.

Mer innsats mot ulovlig reklame

Forbudet mot TV-reklame er inkludert i den nye pengespilloven. Reklameforbudet trådte i kraft 1. januar 2021, og gjør det mulig for Medietilsynet å stoppe ulovlig pengespillreklame som sendes på norske TV-skjermer.

- Vi ser at reklameforbudet har hatt effekt, siden reklamemarkedet for de utenlandske pengespillene har falt med 35 prosent siden i fjor. Allikevel sender utenlandske pengespillselskaper mer enn 50 reklamefilmer i døgnet, noe som viser at det er behov for en fortsatt innsats på dette området, sier Hansen.    

Hansen mener det også er behov for å få fortgang i arbeidet med DNS-blokkering av nettsidene til utenlandske pengespillselskaper.

- DNS-blokkering vil, sammen med reklameforbudet og betalingsformidlingsforbudet, utgjøre et viktig forsvarsverk for å skjerme norske spillere mot kyniske utenlandske pengespillselskaper, avslutter Inger Lise Hansen.