Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Ny narkotikarapport lansert
Ny rapport om narkotikasituasjonen i Europa viser at kokain er på fremmarsj, narkotikaomsetningen på internett øker og at legaliserigen av cannabis i deler av Nord- og Sør-Amerika skaper nye utfordringer. Foto: Scott Webb/UnsplashD

Ny rapport: Kokain på fremmarsj i Europa

Kokain er på fremmarsj i Europa, og stoffet er lettere tilgjengelig og renere enn på ti år, ifølge en ny rapport som ble lansert i dag.

Rapporten, som er en årlig oversikt over narkotikasituasjonen i Europa, viser at tilgjengeligheten og bruken av cannabis i Europa fortsatt er høy, og at endringer i internasjonal politikk kan skape utfordringer i Europa. 

Det er EMCDDA, EUs narkotikaovervåkningsbyrå, som utgir rapporten.

Det er en økning i narkotikaproduksjon i Europa og det er utfordringer knyttet til nye psykoaktive stoffer (NPS) og syntetiske opioider (for eksempel fentanyl). Selv om mesteparten av narkotikaomsetningen fortsatt omsettes på tradisjonelle markeder, øker narkotikaomsetningen på internett.  

Økt kokainproduksjon i Latin-Amerika

Tidligere i år viste en analyse av avløpsvann fra 56 europeiske storbyer at kokainbruken økte i et flertall av de byene som hadde vært med i undersøkelsen i flere år. Rapporten bekrefter nå funnene fra avløpsanalysen, og viser en økning i antallet personer som søker seg til behandling for kokainbruk for første gang.

- Funnene fra vår nye rapport viser at Europa nå opplever konsekvensen av økt kokainproduksjon i Latin-Amerika. Tidlige varsler om økt kokaintilgjengelighet etter analyser av avløpsvann støttes nå av andre data, som viser økt forsyning, blant annet gjennom økt renhet og antallet og størrelsen på kokainbeslag. Det er grunn til å være bekymret over de helsemessige følgene av kokainbruk, for vi ser etter hvert en urovekkende utvikling på dette området, blant annet ved at et større antall mennesker tas inn til behandling for første gang for kokainproblemer. Disse endringene understreker den økende betydningen av effektiv forebygging, behandling og skadereduksjon for kokainbrukere, sier Alexis Goosdeel, direktør ved EMCDDA

Analysen av avløpsvann viste at kokainbruken i Oslo er relativt lav og ser ut til å ha gått noe ned de siste årene. Oslo ligger i det nederste sjiktet blant byene som deltar, med en konsentrasjon av biomarkører som er en tidel av byene som troner øverst, Barcelona og Zürich.

Økt narkotikasalg på internett

Narkotikaomsetningen foregår fremdeles hovedsakelig gjennom tradisjonelle kanaler, men internetthandel ser ut til å bli stadig viktigere. To tredeler av kjøpene på det mørke nettet er narkotikarelaterte, ifølge en ny studie fra EMCDDA–Europol. Den åpne delen av nettet og sosiale medier ser også ut til å bli stadig viktigere, spesielt når det gjelder omsetning av NPS og legemidler som kan misbrukes.

Økt narkotikaproduksjon i Europa

Produksjon av flere typer narkotika i Europa øker. Det har blant annet vært et økt antall avdekkede produsksjonslaboratorier for kokain og MDMA. Det er også tegn til at NPS, som vanligvis produseres i Kina og sendes til Europa for pakking, aoftere produseres innenfor Europas grenser.

Les også: Ny forskningsoppsummering om sentralstimulerende stoffer.

Sterkere cannabis

Det er også økt produksjon av svært sterk cannabis i Europa, noe som ser ut til å ha påvirket aktiviteten til cannabisprodusenter utenfor EU, ettersom hasjen som smugles inn i Europa fra Marokko har blitt sterkere.

Cannabis er fortsatt det mest brukte illegale rusmiddelet i Europa. Også i Norge er cannabis det mest brukte illegale rusmiddelet.

Narkotikarapporten fra EMCDDA viser til at legaliseringen av cannabis i deler av Nord- og Sør-Amerika har ført til at det raskt har vokst fram et kommersielt cannabismarked.

Det er uklart hva konsekvensene av et stort, kommersielt marked i deler av Nord- og Sør-Amerika for cannabis kan bli for Europa, men det kan ikke utelukkes at forsynings- eller bruksmønstrene vil bli påvirket.

EMCDDA følger nøye med på den internasjonale utviklingen når det gjelder reguleringen av cannabis for bedre å forstå endringene som skjer. Cannabis og nedsatt kjøreevne er blant de temaene som vil undersøkes nærmere, og EMCDDA har også nylig gitt ut en ny rapport om temaet.

670 nye syntetiske stoffer

Nye psykoaktive stoffer («NPS» eller «nye syntetiske stoffer») er fortsatt en stor politisk og folkehelsemessig utfordring i Europa. Disse stoffene omfatter et bredt spekter av syntetiske stoffer, som cannabinoider, opioider, katinoner og benzodiazepiner, og omfattes ikke av det internasjonale narkotikakontrollsystemet.

I 2017 ble 51 nye stoffer rapportert for første gang til EUs system for tidlig varsling, noe som gir et snitt på rundt ett nytt stoff i uken. Selv om antallet nye stoffer som årlig kommer på markedet har gått ned siden toppårene 2015 (98 nye stoffer) 2014 (101 nye stoffer), er det totale antallet NPS som er tilgjengelig fortsatt høyt.

I slutten av 2017 overvåket EMCDDA over 670 nye psykoaktive stoffer (mot ca. 350 i 2013).

Syntetisk cannabis

Helseskader som knyttes til nye syntetiske cannabinoider og nye syntetiske opioider – herunder akutt forgiftning og dødsfall – førte til at EMCDDA gjennomførte hele ni risikovurderinger i 2017. Det har blitt oppdaget 179 nye syntetiske cannabinoider siden 2008 (10 i 2017), og denne kjemiske gruppen er den største som EMCDDA overvåker.

De selges ofte som «urtebaserte røykeprodukter» og var det hyppigst forekommende NPS i 2016 med rett over 32 000 rapporterte beslag (mot 10 000 beslag i 2015), altså nærmere halvparten av alle beslag av NPS som ble rapportert til byrået i 2016.

Syntetiske opioider

Svært sterke nye syntetiske opioider (spesielt fentanylderivater) som etterligner effekten til naturlige opiater (for eksempel heroin og morfin) oppdages stadig oftere. Disse forekommer av og til i nye former (for eksempel nesespray) eller selges som, eventuelt blandes med, illegale rusmidler som heroin eller kokain.

Siden 2009 er totalt 38 nye syntetiske opioider oppdaget på narkotikamarkedet i Europa (13 i 2017).

Fentanylderivater, som er sentrale i den pågående opioidkrisen i USA, gir grunn til fortsatt bekymring og årvåkenhet i Europa. Disse stoffene – noen av dem mange ganger sterkere enn morfin – sto for over 70 prosent av de anslagsvis 1600 beslagene av nye syntetiske opioider som ble rapportert i 2016.

Også i Norge er det registrert overdosedødsfall forårsaket av fentanyl og andre syntetiske opioider.