Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Nærbilde av rosa piller
Narkotikabruken i Europa er relativt stabil, med en liten oppgang i buken av ecstasy, melder Det europeiske narkotikaovervåkningsbyrået. Foto: Shutterstock

Ny rapport om narkotikabruk i Europa

Bruken av ecstasy på vei opp.

31. mai la Det europeiske narkotikaovervåkningsbyrået EMCDDA fram sin årlige rapport om narkotikasituasjonen i Europa.

Bildet som tegnes er relativt stabilt, men med en liten økning i cannabisbruk og sentralstimulerende stoffer, særlig MDMA (ecstasy) i mange land.

- Vi er bekymret for den rapporterte økningen i MDMA etter en lang periode med stabilt lavt forbruk. Norge er blant landene med lavest forbruk, men mange land rapporterer om mer utstrakt bruk og også renere stoff i høyere doser, og vi frykter at dette kan få ringvirkninger også hit, sier Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan. 

Mer cannabisbruk

Cannabisbruken i Europa ser ut til å ha gått noe opp. Norge ligger fremdeles i det nederste sjiktet i Europa. Bruken av cannabis henger sammen med holdninger og risikovurdering.

- Debatten om hvordan vi skal regulere narkotikamarkedet er legitim, men vi er bekymret over at stemmer i offentligheten i mange tilfeller bagatelliserer skadevirkningene av cannabis. Det kan påvirke forbruket på sikt. Norge har lav cannabisbruk i forhold til land det vil være naturlig å sammenligne seg med, noe som tyder på at forbudet virker, sier Gerhardsen.

EMCDDA peker på at denne økningen skjer parallelt med at skadevirkningene av cannabisbruk, særlig blant tyngre brukere. Rundt 1 prosent av befolkningen i Europa bruker stoffet daglig eller nesten daglig. Konsentrasjonen av det rusgivende stoffet THC har økt de siste tiårene. 

- Vi frykter at økningen i THC kan øke risikoen både for akutte og kroniske skader. Dette gjenspeiles i at cannabisbrukere nå utgjør den største gruppen av rusmisbrukere som søker behandling, sier Gerhardsen.

Mer NPS

De siste årene har det vært en kraftig økning i antallet nye narkotiske stoffer på markedet. Også i 2015 dukket det opp mange slike nye psykoaktive stoffer (NPS). Mange av disse stoffene er ikke omfattet av narkotikalovgivningen og i mange tilfeller er både skaderisiko og langtidseffekter ukjent.

Brukergruppen er foreløpig begrenset, men det er viktig at både lovgivningen, politi, toll og helsevesen er oppdatert og har ressurser til å håndtere denne utfordringen.

Trenger ressurser

Cannabisliknende stoffer utgjør mer en halvparten av de nye psykoaktive stoffene som dukker opp på markedet. Produsenter og distributører av nye psykoaktive stoffer ser i økende grad ut til å rette seg inn mot tunge brukergrupper, rapporterer EMCDDA.

- Brukergruppen av NPS er foreløpig begrenset, men det er viktig at både lovgivningen, politi, toll og helsevesen er oppdatert og har ressurser til å håndtere denne utfordringen, sier Mina Gerhardsen.