Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Ungdom team hender
Basecamp jobber med ungdom, og holder til på Sartor utenfor Bergen. Foto: Shutterstock

Nytt medlem i Actis-paraplyen

Vi ønsker Basecamp hjertelig velkommen!

Foreningen Basecamp ungdomsdiakontiltak er et rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for ungdom mellom 13-25 år. Foreningen er lokalisert på Sartor Storsenter i Øygarden kommune. Målgruppen er ungdom, spesielt de som ikke deltar i annen organisert ungdomsaktivitet.

- Vi ville bli medlemmer i Actis fordi det er godt å ha andre og stå sammen med i det forebyggende arbeidet. I tillegg tror vi det er mye nyttig kunnskap og erfaring å hente fra Actis-nettverket. For å utvikle Basecamp videre, er vi avhengig av å se og høre hvordan andre jobber. Forhåpentligvis vil dette føre til at Basecamp tar nye steg som organisasjon, og kan hjelpe flere unge mennesker til å nå drømmen om et godt liv, sier daglig leder Jon Andreas Tjentland.

Visjonen til Basecamp er: «Vi vil bidra til å realisere drømmen til ungdom om et godt liv!» Basecamp har i dag seks ansatte.

- Vi er hver uke i kontakt med mange ungdommer i Øygarden kommune som trenger hjelp av forskjellig art, og som har en tøffere hverdag enn ungdommer flest, sier Tjentland.  

Verdigrunnlaget til Basecamp er nestekjærlighet, verdighet, medmenneskelig omsorg og inkluderende fellesskap.

- Vi er stolte av det vi gjør, og vet at vi utgjør en forskjell i mange ungdommers liv, avslutter han.

Actis ser frem til samarbeidet, og gleder oss til å bli bedre kjent.

- Vi er glade for å få flere med på laget, og Basecamp sitter på mye verdifull erfaring med å jobbe med ungdom. Vi gleder oss til å lære av dem, sier generalsekretær i Actis, Pernille Huseby.

Er din organisasjon interessert i å bli med i Actis eller er du nysgjerrig på hva et medlemskap innebærer? Ta kontakt på info@actis.no.