Meld deg på vårt nyhetsbrev!

To hender som holder i en MDMA-pille
Det produseres stadig mer narkotika i Europa, blant annet ecstasytabletter med høyt MDMA-innhold. Foto: Shutterstock

Økende tilgang på narkotika i Europa

Konsekvenser av covid-19 og et sterkt narkotikamarked fører til nye trusler mot helsen og sikkerheten i Europa.

Det skriver EUs narkotikabyrå (EMCDDA) i forbindelse med Europeisk narkotikarapport som ble lagt frem 22. september. Blant bekymringspunktene i rapporten er rikelig tilgang til alle narkotikatyper, økt narkotikaproduksjon i Europa og økt bruk av høypotente stoffer.

Nye utviklingstrekk som fremheves er blant annet rekordhøye kokainbeslag og store heroinbeslag, økende produksjon av syntetiske rusmidler og bekymringer rundt svært sterk cannabis, nye syntetiske opioider og ecstasytabletter som inneholder høye nivåer av MDMA.

Les også: Kokain på fremmasj i Europa

Liten effekt av pandemien

Rapporten viser at koronapandemien ikke har hatt noen stor virkning på narkotikaproduksjonen, selv om stengte grenser har gjort distribusjonen mer uforutsigbar.

Byrået skriver at kriminelle grupper raskt omorganiserte og tilpasset seg de nye forholdene, slik at produksjon, smugling og omsetning av narkotika kunne opprettholdes.

Ifølge rapporten er det frykt for at nyskapende distribusjonsmodeller som er utviklet under nedstengningen, sammen med den økonomiske effekten på sårbare samfunn, skal øke utfordringene som et rikelig tilbud allerede innebærer.

Les også: Slik møtes bruk av narkotika i Europa

Kjøp og salg i nye kanaler

Nedstengningen førte til mindre gatesalg, men det ser ut til at handelen i stadig større grad foregår på det mørke nettet, på sosiale medier og ved hjemmeleveranser.

Covid-19 førte til mindre smugling med fly, mens smugling med skip fortsatte på samme nivå som før pandemien.   

Økt beslag av store partier med kokain, cannabis og heroin som kommer sjøveien, skaper bekymring for at de kriminelle gruppene har infiltrert legitime distribusjonskanaler som sjøtransport og store havner.

I 2018, det siste året byrået har statistikk for, ble det satt ny rekord i kokainbeslag på 181 tonn, mens mengden hasjbeslag økte fra 468 tonn i 2017 til 668 tonn i 2018.

Rapportens hovedpunkter:

 • Store narkotikasendinger blir stadig oftere stoppet.
 • Kokain spiller en økende rolle i Europas narkotikaproblem.
 • Potensialet for økt heroinbruk og eksisterende skader er urovekkende.
 • Innsikt i folkehelseeffekten av høypotent cannabis og nye produkter.
 • Økt og variert narkotikaproduksjon i Europa.
 • En vedvarende tilgjengelighet av høypotente MDMA-produkter understreker behovet for større brukerbevissthet.
 • Økende kompleksitet i narkotikamarkedet utgjør regulatoriske utfordringer og helserisikoer.
 • Nye verktøy og innovative strategier er nødvendig for å støtte opptrappingen av hepatitt C-behandling.
 • Narkotikaoverdoser er i økende grad assosiert med en aldrende befolkning.
 • Nye psykoaktive stoffer har blitt et mer vedvarende problem.
 • Påvisning av nye syntetiske opioider er et urovekkende eksempel på kontinuerlig tilpasningsevne i markedet.


Les den norske versjonen: Europeisk narkotikarapport 2020

Les fullversjonen på engelsk: European Drug Report 2020