Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Flere 19-åringer drar til legen i mai enn ellers i året.
En undersøkelse fra Folkehelseinstituttet viser at langt flere 19-åringer oppsøker fastlegen i løpet av mai enn resten av året. Foto: Wikimedia commons

Økning av legebesøk i russetiden

Flere 19-åringer går til legen i mai måned enn ellers i året. 

Det var ingen tilsvarende økning blant dem som var ett år yngre eller ett år eldre. Det viser en ny studie publisert i  i Tidsskrift for den norske legeforening.  

I mai 2015 var det rundt 20.000 besøk hos fastlege og legevakt i russekullet, mot rundt 12.000 blant de som var ett år yngre eller ett år eldre. I de andre månedene var det liten eller ingen forskjell mellom årskullene.

Økning mot 17. mai

Forskerne ved Folkehelseinstituttet gikk gjennom informasjon om alle kontakter med fastlege og legevakt for tre årskull gjennom fire år. Forskerne fant den samme økningen blant 19-åringer i mai måned i alle de fire årene som ble undersøkt.

 

Antall konsultasjoner totalt hos fastlege og i legevakt per kalendermåned for 18 – 20-åringer i årene 2012 – 15:

Antall konsultasjoner totalt hos fastlege og i legevakt per kalendermåned for 18 – 20-åringer i årene 2012 – 15

Illustrasjon: Folkehelseinstituttet

 

Størst økning fant de i luftveisinfeksjoner. Antallet økte fra begynnelsen av russetiden fram mot 17. mai og fortsatte å øke uka etter nasjonaldagen, før det falt igjen. Noe av økningen i siste del av mai kan henge sammen med at elevene har eksamen og må ha legeerklæring for å kunne ta ny eksamen senere hvis de blir syke.

Flere skader og ulykker

Det var også en økning i ulykker og skader, selv om tallene her var langt lavere. Antallet skader og ulykker økte fram mot 17. mai, men falt brått etter at nasjonaldagen var over.

En tidligere studie som kartla skader i spesialisthelsetjenesten fant signifikant flere skader i russetiden blant 19-åringer enn blant 16- og 21-åringer.