Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Fargerik rulett

Økt reklame fra utenlandske spillselskaper

Ny rapport om spillproblemer i Norge lagt frem i dag.

Den nyeste rapporten fra Lotteritilsynet viser at tallet på risiko- og problemspillere ligger relativt stabilt på 122 000 personer, men at andelen som har problemer med spill fra utenlandske spillselskap har økt.

I dag la Lotteritilsynet frem rapporten «Omfanget av penge- og dataspillproblemer i Norge». Undersøkelsen viser at det er en kraftig økning i markedsføringen fra utenlandske spillselskaper. Fra 2013 til 2015 ble antallet TV-reklamer fra disse mer enn doblet. Daglig vises over 1500 spillreklamer på norske TV-skjermer, det vil si 62 reklamefilmer i timen. 

Krever økt innsats

Mina Gerhardsen i Actis mener tallene bekrefter viktigheten av økt innsats for å stoppe utenlandske spillselskap som prøver å rekruttere norske spillere gjennom ulovlig reklame.

- Actis har lenge etterlyst strengere virkemidler mot de utenlandske spillselskapene. Vi er derfor glade for at Lotteritilsynet nå sier de vil øke innsatsen mot disse, sier Gerhardsen.

Mens de nye tallene for andelen som har problemer med spill er stabilt siden forrige undersøkelse fra 2013, viser den nye rapporten at andelen som får problemer med de utenlandske spillselskapene har økt fra en av tre spillere til halvparten av de som spiller på utenlandske spill.

Kan straffe medvirkere

Tidligere i år ba Actis advokatfirmaet Hjort vurdere om mediebyråer og reklamebyråene som utformer kampanjer og reklamer for utenlandske spillselskap rettet mot det norske markedet, kan holdes ansvarlige for medvirkning til markedsføring av pengespill uten tillatelse i Norge, det vil si ulovlig spillreklame.

Konklusjonen av utredningen er at lotterilovens markedsføringsforbud retter seg mot alle som driver markedsføring av lotterier som ikke har tillatelse i Norge, og at det derfor er «innenfor gjeldende regelverk å reagere mot norske aktører som gir bistand eller markedsfører pengespill uten tillatelse i Norge».

Også norske aktører

Basert på dette mener Actis at innsatsen for å stoppe den ulovlige reklamen også må settes inn mot norske aktører som bidrar til produksjonen av disse reklamene.

- Vi forventer også at myndighetene går etter norske aktører som medvirker til å bryte reklameforbudet, fra ambassadørene for utenlandske spillselskap til norske byråer som lager disse reklamene, sier Mina Gerhardsen.

Se pressemelding fra Lotteritilsynet og last ned undersøkelsen her.