Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Økt satsning på rusforebygging i arbeidslivet

I dag har regjeringen lansert opptrappingsplan for rusfeltet. Økt innsats for å redusere rusmiddelproblemer i arbeidslivet er blant de nye tiltakene. 

– Vi er veldig glade for at regjeringen tar rusforebygging i arbeidslivet på alvor. Actis har lenge jobbet med dette temaet og vi ser frem til å begynne på dette arbeidet. Forskning viser at alkoholbruk er en viktig årsak til sykefravær. Innsats for å redusere alkoholproblemer vil derfor være en god investering på flere vis, sier generalsekretær Mina Gerhardsen.

Ett av tiltakene er en arbeidsgruppe for å redusere rusmiddelproblemer i arbeidslivet. Arbeidsgruppen, som opprettes etter forslag fra Actis, skal bestå av Akan kompetansesenter og andre berørte aktører. Gruppen skal utarbeide en veileder for rusmiddelforebyggende arbeid i offentlige virksomheter. Veilederen skal blant annet inneholde forslag til hvordan det offentlige kan utvikle gode retningslinjer for rusmiddelbruk i arbeidslivet.

Les Actis' oppsummering av de viktigste punktene i opptrappinsplanen

Actis mener alle arbeidsplasser bør ha retningslinjer for rusmiddelbruk i arbeidslivet, og det er naturlig at offentlig sektor går foran som et godt eksempel. I tillegg er det et viktig signal at studenter og elever skal omfattes av retningslinjene. God forebygging begynner tidlig. Når vi vet at en stor del av nordmenns alkoholkonsum skjer i jobbsammenheng, er det avgjørende å begynne holdningsarbeidet tidlig, sier Gerhardsen.

Actis har tidligere fått laget undersøkelser som viser at en av tre mener det drikkes for mye i jobbsammenheng.

Vi vet også at alkohol i sosial jobbsammenheng øker risiko for vold, uønsket seksuell oppmerksomhet og andre uønskede hendelser. Dette er det viktig at arbeidslivet tar tak i, vi er derfor glade for påtrykket fra regjeringen, sier hun.

IA-avtalen

Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, IA-avtalen, har som formål å redusere sykefravær. God rusforebygging er en viktig del av dette.

Rus er en viktig faktor i sykefravær, både det korttidsfraværet – det såkalte bakfyllsfraværet – men også langtidsfravær som skyldes rus. Actis har tidligere etterlyst et større fokus på rus i IA-avtalen, og det er positivt at regjeringen nevner IA-avtalen som et område der det skal satses på rusforebygging

Les mer:

Mange arbeidsplasser mangler alkoholregler

Neste trinn: Alkoholstrategi inn i IA-avalen

Last ned hele opptrappingsplanen