Meld deg på vårt nyhetsbrev!

FACT-teamene viser seg å fungere svært bra
FACT-teamene fungerer godt både for pasienter og pårørende, viser ny rapport. Foto: Shutterstock.

Oppsøkende team nær halverer tvangsbruken

Teamene sikrer også kontinuitet i behandling og bedre samhandling mellom pasienten, pårørende, spesialisthelsetjenesten og kommunene, viser ny evaluering.

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse har på oppdrag fra Helsedirektoratet evaluert de første syv FACT-teamene (Flexible Assertive Community Treatment) i Norge over en periode på to år. Resultatene er svært gode.

Ønsker flere team

- Jeg er svært glad for at evalueringen viser at brukerne får bedre hjelp og at bruken av tvang går kraftig ned. Dette er pasienter som ofte ikke oppsøker helsetjenesten selv, men som har et stort behov for helsehjelp. Vi vil ha enda flere slike team, fordi vi ser at det virker, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie til regjeringen.no.

Det første FACT-temaet ble etablert i 2013. Målet er å gi fleksibel og oppsøkende hjelp til personer med psykiske lidelser og omfattende rusproblemer. Dette er en gruppe som ofte har falt mellom to stoler og det har vært vanskelig å få hjelpen til å henge godt nok sammen.

Teamene har ansatte fra både kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten. Ifølge Sintef har én av fire kommuner eller bydeler FACT-team.

Tvang halvert

Rapporten viser at det er like mange innleggelser som før, men innleggelser og opphold på tvang er nesten halvert, og antallet oppholdsdøgn er redusert med 33 prosent.

Evalueringen viser svært gode resultater både for pasienter, ansatte og pårørende. Pasientene har oppnådd bedring både med tanke på livskvalitet, boligsituasjon og symptombelastning. De opplever også FACT-teamet som et bedre tilbud enn tidligere helsetjenestene de har vært innom.

Teamene bidrar til at pasientene blir fulgt opp tettere både under innleggelse, men også etter utskrivelse. Spesialisthelsetjenesten opplever at pasientene får nødvendige tjenester i kommunene når de kommer hjem. Brukerne selv melder om at de får langvarige relasjoner til de ansatte.

Vil utvide til ungdomsteam

Oppsummert viser rapporten at FACT bidrar til kontinuitet i behandlingen og til bedre samarbeid mellom pasient, pårørende, kommuner og sykehus. Den viser også at teamene har like god effekt i distriktene som i tettbygde strøk.

Nå jobbes det med å utvide tilbudet og helsedirektoratet har satt i gang flere piloter for ungdomsteam.