Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Regjeringen lanserer ny overdosestrategi.
Det å miste et barn til overdose er svært traumatisk. Allikevel er det mange etterlatte som føler seg oversett.

Pårørende får ikke god nok oppfølging

Det er et stort behov for mer kunnskap i hjelpeapparatet om hvordan det er å være etterlatt ved overdosedød. Det viser en ny studie. 

I studien "Sounds of silence" er 14 etterlatte foreldre intervjuet om tiden før og etter barnets dødsfall. De påpeker blant annet at det ikke gis automatisk beskjed til oppsøkende kriseteam når politiet rapporterer om et narkotikautløst dødsfall, slik det ofte gjøres ved andre former for traumatisk eller plutselig død.

Et narkotika utløst dødsfall klassifiseres som et dødsfall som enten skyldes overdose, med eller uten intensjon, eller død som følge av sykdom, ulykke eller vold relatert til inntak av narkotika. Foreldrene beskriver det som en traumatisk død og en ikke-anerkjent sorg i ettertid.

Spesialisthelsetjenesten svikter

I forkant av dødsfallet har foreldrene levd under et umenneskelig press. I tillegg forteller flere foreldre i studien om stigmatiserende episoder med hjelpeapparatet før dødsfallet. De har følt seg oversett og ikke tatt på alvor, spesielt av spesialisthelsetjenesten. Mange oppgir derimot at de har fått god hjelp av fastlegen sin.

Individeull og oppsøkende hjelp

Etter dødsfallet opplever mange at sorgen ikke er anerkjent av hjelpeapparatet. Kun én av de 14 foreldrene som er intervjuet, hadde mottatt oppsøkende krisehjelp. I studien etterlyser de individuell og oppsøkende, proaktiv hjelp.

Ifølge doktorgradstipendiat Kristine Berg Titlestad viser studien at det er behov for mer kunnskap i hjelpeapparatet om hvordan det er å være foreldre etter narkotikautløst død. 

Her kan du lese hele studien.