Meld deg på vårt nyhetsbrev!

REgjeringen gir ikke økte midler til Overdosestrategien. Det kan resultere i kutt i livreddende arbeid.
Regjeringen gir ikke økte midler til Overdosestrategien. Det kan gi kutt i livreddende arbeid. Foto: Shutterstock

Prioriterer ikke arbeid mot overdose

Regjeringen gir ikke mer penger til det livsviktige arbeidet mot overdose til neste år.

Slik Klassekampen skrev forrige uke, varslet Helsedirektoratet kraftige kutt i overdosearbeidet dersom ikke rammene for overdosestrategien ble økt i statsbudsjettet.

Forslaget til statsbudsjett for 2019 viser at regjeringen ikke har bevilget flere midler til det livreddende arbeidet i kommunene. Regjeringen skriver at "det foreslås å videreføre bevilgningen til oppfølging av tiltak og ny overdosestrategi i 2019." 

Det vil si at bevilgningene videreføres på samme nivå som i 2018. Strategien har fått en årlig bevilgning på ti millioner kroner øremerket over statsbudsjettet. 

Les også: Statsbudsjettet oppsummert.

I løpet av strategiperioden har aktivitetene blitt kraftig utvidet, uten at budsjettrammene har økt. Antallet kommuner i nettverket har økt fra ni til 29, og Nalokson-prosjektet er utvidet fra to kommuner (Oslo/Bergen) til samtlige kommuner i nettverket. 

Les mer om Nalokson-prosjektet her.

Resultatet av at det ikke tilføres friske midler til overdosestrategien, kan blant annet bli:

  • Kutt i finansieringen av Nalokson nesespray (motgift).
  • Kutt i prosjektstillinger i Oslo og Bergen (én stilling i hver by i dag).
  • Kutt i Nasjonal lavterskelkonferanse.
  • Kutt i utvidelse av kommunenettverket.

Les også: Øremerking redder liv.

- Redder liv

Actis har over lengre tid jobbet for å styrke det nasjonale arbeidet mot overdosedødsfall. Fungerende generalsekretær Pernille Huseby er svært bekymret over de manglende bevilgningene:

- Altfor mange mennesker mister livet i overdose. Vi vet at utdelingen av motgift og koordinert overdosearbeid i byene er helt avgjørende for å redde liv. Det er alvorlig at vi nå risikerer kutt i disse livsviktige tiltakene, sier Huseby.  

Skuffet over nedtrapping i opptrappingen.

Viktige tiltak i strategien er kameratredning, utdeling av motgiften Nalokson, overdoseteam i de største byene og tiltak for å få folk til å bytte fra injisering til røyking av heroin (Switch-kampanjen). 

Slik reddes liv etter overdose.

Strategi siden 2014

Norge har hatt en nasjonal overdosestrategi siden 2014. Strategien ble videreført for 2018, etter at Stortinget behandlet representantforslaget om en ny nasjonal overdosestrategi i april i år.

Et samlet storting og helseminister Bent Høie uttrykte behov for en ny strategi som skulle videreføre allerede iverksatte tiltak og inneholde nye tiltak rettet mot nye målgrupper.