Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Nærbilde av Mina Gerhardsen

Pris til Mina Gerhardsen

Mandag 18. januar ble det offentliggjort at generalsekretær i Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan, Mina Gerhardsen,  tildeles Ut av tåka-prisen 2016 for «pågangsmot, engasjement og innsats innen forebyggende arbeid knyttet til cannabisbruk».

– Å få en slik pris utdelt av et fagmiljø som jobber med ungdom og rus er en viktig anerkjennelse av den jobben Actis gjør. Det er en viktig inspirasjon for å stå på videre i en debatt som av og til er ganske krevende, sier Gerhardsen.

Prisen ble delt ut på den nasjonale Ut av tåka-konferansen i Kristiansand 10. februar. Dette er Norges største konferanse for behandlere av cannabisavhengighet. Konferansen er et samarbeid mellom Kristiansand kommune ved Hasjavvenning Kristiansand og Sørlandet sykehus HF avd. for rus- og avhengighetsbehandling, og arrangeres i år for ellevte gang.

Hensikten med Ut av tåka-prisen er å stimulere og premiere cannabisforskning og sette fokus på fremtidsrettet rusforebygging og klinisk arbeid med cannabisbehandling. Det er komiteen for Ut av tåka-konferansen som avgjør hvem som skal tildeles prisen. Komiteen består av representanter fra Kristiansand kommune og Sørlandet sykehus HF.

Les intervju med Mina Gerhardsen om prisen i Dagsavisen