Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Medisinsk cannabis
Medisinsk cannabis er ett av temaene i boka, som er en kunnskapsoppsummering. Foto: Shutterstock.

Setter ord på bekymringer i ny bok

Hvordan påvirker bruk av cannabis folkehelsen – både på kort og lang sikt? Dette er ett av temaene som belyses i en ny bok om cannabis.

Boka «Cannabis in Medicine – an Evidence Based Approach» er en kunnskapsoppsummering av forskningslitteraturen om cannabis på en lang rekke områder, fra nevrobiologi til folkehelse.

En av bidragsyterne er Stig Erik Sørheim, internasjonal leder i Actis. Han har skrevet kapittelet om folkehelse sammen med førsteamanuensis Elizabeth Brooks ved University of Colorado.

- Det er mye vi ikke vet om effektene av cannabis, men forskningen så langt gir grunnlag for bekymring på en lang rekke områder, fra fysisk og psykisk helse til ulykker, akutte effekter og skader på tredjepart. Vi skriver om en rekke av disse bekymringene, men drøfter også mulig medisinsk bruk, sier Sørheim.

Kapitlene i boka er relevant for ulike medisinske fagfelt og gir en oversikt over hva vi vet så langt, og hva vi trenger mer kunnskap om. Målgruppen er fagmiljøer, leger, folkehelsearbeidere og andre som ønsker en oversikt over hva som skjer av forskning på feltet.

- Legaliseringsdiskusjonene i mange land gjør dette temaet veldig aktuelt, sier Sørheim og legger til:

- Jeg har jevnlig kontakt med amerikanske kolleger for å følge situasjonen i Nord-Amerika, og det var bokens redaktør, dr. Kenneth Finn, som inviterte meg til å bidra, forteller den ferske medforfatteren.

Boken er utgitt på det prestisjetunge forlaget Springer Nature og er tilgjengelig i papirformat og som e-bok fra forlaget nå.