Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Mina Gerhardsen
Mina Gerhardsen slutter i Actis for å begynne i ny jobb i Norad. Foto: Actis

Siste dag på jobb

Mina Gerhardsen slutter i Actis.

I dag har Mina Gerhardsen siste dag på jobb som generalsekretær i Actis. Gerhardsen har jobbet i Actis siden 2014, og går nå over til stillingen som kommunikasjonsdirektør i Norad.

- I løpet av mine snart fire år i Actis har jeg fått jobbe med utrolig mange flotte folk som har lært meg mye. Det har vært år med mye jobbing, gode seiere og nye utfordringer. Jeg er veldig glad for den posisjonen Actis har nå, som en tydelig stemme for forebygging og en sentral politisk aktør. Actis skal ta arbeidet videre uten meg. Å forlate gode medarbeidere og nære allierte er vemodig, men jeg er full av optimisme for at Actis vil jobbe ufortrødent videre for en kunnskapsbasert ruspolitikk der forebygging og beskyttelse av de sårbare skal være førende, sier Gerhardsen. 

I sin tid i Actis har Gerhardsen vært en markant leder som har bidratt til økt oppmerksomhet rundt rusproblemer i Norge. Hun har synliggjort mangler på feltet, og har utfordret politikerne til å ta tak i vanskelige problemstillinger.

Gerhardsen er en god alliansebygger og har gitt Actis og medlemsorganisasjonene muligheten til mange spennende samarbeid med ulike typer organisasjoner også utenfor paraplyen. Hun har også et sterkt engasjement for frivillige organisasjoners vilkår i samfunnet.

Styreleder Arne Johannessen takker for innsatsen og det gode samarbeidet.

- Jeg vil gratulere Mina så mye med ny jobb, og si tusen takk for stor og verdifull innsats i nesten fire år for Actis-fellesskapet. Mina har satt rusfeltet på den politiske dagsorden på en veldig god måte. Som styreleder vil jeg savne hennes kunnskap og det gode samarbeidet, sier Johannessen.