Meld deg på vårt nyhetsbrev!

I Skottland får de nå minimuspris på alkohol.
Storbritannia åpner nå for at alkohol skal ha en minimumspris. Forslaget som foreligger innebærer at én alkoholenhet ikke kan selges for mindre enn 5,5 kr.

Skottland innfører minstepris på alkohol

Skottene vil ikke lenger kunne kjøpe tre liter sider til 40 kroner.

Etter flere runder i rettssystemet har britisk høyesterett enstemmig konkludert med at minstepris på alkohol er et lovlig, riktig og proporsjonalt virkemiddel for å nå et legitimt mål. 

Den skotske regjeringen kunngjorde nylig at minstepriser endelig vil bli innført 1. mai 2018.

Innføring av minstepriser på alkohol var et valgløfte fra den sittende regjeringen i Skottland, og ordningen ble vedtatt i det skotske parlamentet allerede i 2012.

Alkoholindustrien tapte

Den europeiske alkoholindustrien, representert ved Scotch Whiskey Association (SWA), SpiritsEurope and Comité Européen des Entreprises Vins (CEEV), hevdet at forslaget var i strid med nasjonal og europeisk lovgivning og startet en langvarig juridisk prosess med søksmål og anker.

Med dommen i britisk høyesterett har alkoholindustrien tapt i alle instanser, og veien er nå åpen for å innføre minstepriser.

- Vi er veldig glade for at britisk høyesterett har besluttet at det er lov å innføre minstepris på alkohol i Storbritannia, sier Mariann Skar, stedlig representant for Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan i Brussel.

Hun mener det er behov for å se om minstepriser kan være et egnet tiltak også andre steder i Europa.

Billig alkohol

For rundt 40 kroner (3,59 pund) kan man i dag kjøpe tre liter sider med 7,5 volumprosent alkohol i Skottland. En slik flaske tilsvarer 22,5 alkoholenheter, nesten ni enheter mer enn det britiske helsemyndigheter anbefaler som ukentlig maksimumsinntak.

Skar mener lave priser på alkohol er myntet på problemdrikkere i fattige områder.

- Innføring av minstepris på alkohol vil kunne gjøre en betydelig forskjell i arbeidet med å redusere alkoholrelatert skade i Skottland, spesielt i områder med sosiale utfordringer, sier hun.

Vinflaske til 50 kroner

Forslaget som foreligger innebærer at én alkoholenhet ikke kan selges for mindre enn 5,5 kr (0,5 pund). Det vil øke prisen på trelitersflasken i eksemplet til ca. 125 kroner (11,25 pund).

En flaske vin vil ikke kunne selges for mindre enn 4,32 pund, noe som tilsvarer i underkant av 50 kr, mens minimumsprisen på en flaske whisky vil være 14 pund, ca. 160 norske kroner.

Minstepriser er utformet spesielt for å gjøre de billigste produktene dyrere. Ordningen skiller seg fra vanlige alkoholavgifter ved at den ikke rammer det store flertallet av produkter som allerede koster mer enn minsteprisen.

Dersom man skulle ha oppnådd samme prisøkning på de billigste produktene med vanlige alkoholavgifter, måtte avgiftene økes med flere hundre prosent i alle priskategorier.

Ulovlig i Irland

Lovforslaget inneholder en såkalt «sunset clause» - en klausul som sier at ordningen utløper automatisk etter en gitt periode og må fornyes med et nytt vedtak. Dette skal sikre at ordningen ikke blir videreført dersom den ikke virker etter hensikten.

Rettsrundene har ikke forhindret at lignende lovforslag har blitt fremmet i andre deler av Storbritannia. I Wales ble et lovforslag lagt frem i forrige måned, og i Irland er minstepris del av en folkehelselov.

Frustrasjonen over de mange rettsrundene har vært stor, både i den skotske regjeringen og blant frivillige organisasjoner på feltet.

"Så vi ikke glemmer det: Anslagsvis 400 skotske liv kunne vært spart om globale spritprodusenter ikke hadde prøvd å forsinke og stanse #MUP [minimum unit price/minstepris] gjennom de siste fem årene. De satte profitt foran menneskeliv", skrev Alison Douglas, direktør for Alcohol Focus Scotland på Twitter da dommen var klar.