Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi ser en reduksjon i den årlige opptrappingen.
- Actis er bekymret for at Opptrappingsplanens mål om 2,4 milliarder kroner mer til rusfeltet ikke vil bli innfridd innen 2020, sier fungerende generalsekretær Pernille Huseby. Foto: Pixabay

Skuffet over nedtrapping i opptrappingen

Reduksjonen i opptrapping fortsetter også i 2019.

Gjennom Opptrappingsplanen for rusfeltet har regjeringen lovet å øke bevilgningene til dette området med 2,4 milliarder kroner frem til 2020.

Vi er nå over halvveis i planperioden, og så langt er det bevilget 1,8 mrd. kroner. Hvert år siden planens implementering i 2016 har vi sett en reduksjon i den årlige opptrappingen.

Les også: Statsbudsjettet 2019 oppsummert. 

I årets budsjett bevilger regjeringen kun 281 mill, noe som tilsier at det for 2020 må bevilges nær 600 mill. dersom løftene skal innfris innen planperioden.

Nedtrapping i bevilgningene i Opptrappingsplanen for rusfeltet.

Illustrasjon: Actis

Actis er derfor skuffet over årets bevilgning.

- Vi har vært glade for regjeringens satsing på rusfeltet, midlene vil være avgjørende for at flere mennesker skal komme ut av avhengighet og sørge for at folk får en reell sjanse til å starte et nytt liv. Nå er vi bekymret for at Opptrappingsplanens mål om 2,4 milliarder kroner mer til rusfeltet ikke vil bli innfridd innen 2020, sier fungerende generalsekretær Pernille Huseby.

- Skaper usikkerhet

Midlene i Opptrappingsplanen skal blant annet bidra til å styrke kommunenes arbeid med ettervern og oppfølging etter soning og behandling. Kommunene er ansvarlige for at jobb, bolig og aktiviteter er på plass for dem som blir skrevet ut av behandling eller fengsel. 

Les også: Prioriterer ikke arbeid mot overdose.

Dessverre ser vi at det ofte er her det glipper: En studie fra Seraf viser at 85 prosent av alle dødsfall som skjer innen én uke etter løslatelse fra fengsel, skyldes overdoser. Risikoen for overdosedød den første uken er mer enn doblet sammenlignet med den andre uken, og mange dør allerede i løpet av de første tre dagene.

- Regjeringen har skapt store forventninger, jeg håper helseminister Høie kan bekrefte at regjeringens mål fortsatt gjelder og skal innfris. Kommunene trenger opptrappingsmidlene for å styrke rusomsorgen, slik at de kan sikre et godt ettervern og intensivere innsatsen mot overdosedødsfall. Den manglende farten i opptrappingen skaper usikkerhet, sier Huseby.

De siste 15 årene har nær 500 personer dødd av overdose i løpet av det første halvåret etter løslatelse. Lignende sårbarhet finnes også etter utskrivning fra behandling.

Pengene må øremerkes

Bevilgningene til kommunene har de siste årene i hovedsak kommet som frie midler.

- Vi vet fra forskning at penger til rusomsorg brukes til annet, dersom de ikke øremerkes. Da er det skuffende at pengene til kommunene gis som frie midler år etter år, sier Huseby.

Les også: Øremerking redder liv.

Hun viser til en rapport fra Sintef (2014), som beskriver hvordan manglende øremerking av midler til kommunalt rusarbeid fører til at pengene ofte går til andre formål. 

En rapport fra Telemarksforskning viser at bare 41 prosent av kommunene i undersøkelsen sier de brukte de frie midlene bevilget til rusarbeid i tråd med de statlige føringene i 2016.

 I 2017 var det kun 34 prosent av rådmennene som budsjetterte med å bruke midlene til rusfeltet i tråd med føringene.