Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Føre var Oslo viser sterk økning i bruk av cannabis og MDMA.
Føre var Oslo er den første rapporten av sitt slag i Oslo, og kartlegger utviklingen av rustrender i hovedstaden.

Sterk økning i rusbruk i Oslo

Ny rapport viser markant økning i bruk av blant annet cannabis og MDMA i hovedstaden.

Flere unge bruker og selger cannabis regelmessig, viser den nye Føre var-rapporten for Oslo. Rapporten er den første av sitt slag i Oslo, og har kartlagt rustrender i hovedstaden fra våren 2018 til høsten 2018.

Skoleansatte som jobber med rusproblematikk melder om at flere elever er ruset på cannabis i skoletiden, og noen melder om en romantisering og idealisering av rusmiljøet på skolen. Flere elever tror cannabis er ufarlig.  

- Det er svært bekymringsfullt at unge ruser seg på skolen. Skolen skal være en trygg arena for læring, og det bør være nulltoleranse for rusbruk. Det trengs bedre rusundervisning for å gi elevene kunnskap og fakta om rusmidler, og lærerne må få bedre opplæring i hva de skal se etter for å klare å fange opp elevene som sliter med rusbruk, sier Pernille Huseby, generalsekretær i Actis.

Samsvarer med andre funn

Funnene fra Føre var Oslo samsvarer med resultatene fra Ung i Oslo-undersøkelsen, som viste at cannabisbruken både blant jenter og gutter har gått markant opp siden 2015.

Mange informanter melder om at cannabisbruk er blitt mer vanlig, sosialt akseptert og synlig på offentlige steder. De er også bekymret for en stadig yngre brukergruppe, og for flere unge voksne i det tunge rusmiljøet.

- Vi vet fra forskning at lavere risikooppfatning påvirker villigheten til å prøve rusmidler og kan senke terskel for bruk. Dette er en utvikling som bør få politikerne til å våkne, sier Huseby.

Rapporten viser også en sterk økning i bruk og tilgjengelighet av MDMA. Det sentralstimulerende stoffet gikk tidligere under navnet ecstasy, og var svært populært på 90-tallet, ofte knyttet til festbruk.

Stoffet har lenge vært nærmest fraværende fra russcenen, men de siste årene har vi sett en oppsving i bruk. I en undersøkelse fra 2016 oppgir hele én av fire unge at de kjenner noen i sin omgangskrets som har brukt MDMA/ecstasy. 3 prosent sier de selv har brukt MDMA/ecstasy.

Flere får problemer

Det er tydelig at flere opplever problemer knyttet til bruk av cannabis. Personer i hjelpeapparatet rapporterer om økt etterspørsel etter helsehjelp i forbindelse med cannabisbruk.

Les også: Antallet pasienter som søkte seg til behandling med cannabis som sitt hovedproblem har økt med 44 prosent siden 2010.

Ifølge rapporten kombineres alle rusmidlene med alkohol.

Andre funn fra rapporten er:

  • Sterk økning i bruk og tilgjengelighet av Lyrica (angst og smertedempende legemiddel).
  • Sterk nedgang i bruk og tilgang til Ritalin/Dexdrine (legemiddel til behandling av ADHD).

Føre var benytter seg av metodikk fra samme type rapportering i Bergen. Der har de kartlangt trender i rusbruk siden 2002. Resultatene fra Føre var sier noe om endringer fra ett tidspunkt til et annet, ikke noe om hva omfanget av rusbruken er.