Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Prisen på cannabis er drastisk redusert i amerikanske delstater som har legalisert.
Salgsprisen på cannabis har stupt i de amerikanske delstatene som har legalisert. Mens et gram cannabis kostet opp mot 35 dollar i 2014, er prisen nå nede i 7,5 dollar. Prisen er forventet å falle ytterligere. Foto: Pexels

Storindustrien tar over cannabismarkedet

Prisen på en joint i delstater som Colorado og Washington er nå omtrent på nivå med en kopp kaffe på nærmeste kaffebar.

De lovlige cannabismarkedene i delstater som Colorado og Washington favoriserer storindustrien. Det er konklusjonen i en fersk analyse på Nate Silvers nettsted Fivethirtyeight.com.

Etter fire år har erfaringene vist at salgsprisen har stupt. Mens et gram cannabis kostet opp mot 35 dollar i 2014, er prisen nå nede i 7,5 dollar. Prisen er forventet å falle ytterligere.

Les også: Cannabisrus for noen kronestykker.

Prisen på cannabis har falt drastisk i Colorado.

Les også: Legalisering av cannabis gir lavere pris.

Prisfallet skyldes dels at produsentene ikke lenger trenger å bruke tid og krefter på å unngå politiet. Dels har lovlig produksjon åpnet mulighet for investeringer i mer effektive dyrkingsmetoder.

Slike investeringer krever imidlertid mer kapital, som igjen favoriserer større enheter.

Større enheter

Allerede i dag har de store enhetene økt sin markedsandel. De ti største cannabisgårdene i Washington produserer mer cannabis enn de 500 minste til sammen.

I prinsippet kan et titalls storgårder dekke hele dagens etterspørsel etter cannabis, mener analytikeren Jonathan Caulkins.

Nye produkter

Fram til legaliseringen var cannabismarkedet fullstendig dominert av røykt cannabis. 95 prosent av salget var marihuana som bruktes i piper eller joints.

I september 2017 var andelen nede i 55 prosent. Konsentrater, oljer og spiselige produkter har tatt over.

Slike produkter appellerer til nye brukergrupper, og det er mulig for produsentene å skille seg ut og rette seg mot spesielle målgrupper.

Å fremstille disse produktene krever investeringer i teknologi og produksjonsutstyr. Også dette markedet er derfor dominert av et fåtall aktører: De 20 største produsentene i Washington står for over 90 prosent av markedet.

Mange av disse utviklingstrekkene er skildret i vår rapport Big Cannabis.