Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Taxfree: Et skritt i riktig retning

Arbeiderpartiets landsmøte har gått inn for at Vinmonopolet skal overta taxfreesalget av alkohol ved norske flyplasser. – Dette er et skritt i riktig retning, sier Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan.

Å la Vinmonopolet overta taxfreesalget er en god midlertidig løsning, og har vært vår plan B. Det vil sikre en annen ansvarlighet i salget. Vinmonopolet har svært gode rutiner for alderskontroll og vi det vil bli slutt på oppfordringer om å kjøpe hele kvota, som vi har sett eksempler på. Arbeiderpartiets beslutning er en viktig delseier, og er ett skritt på veien mot full avvikling, sier Gerhardsen.

Løsningen er et kompromiss mellom dem som ønsker full avvikling og de som vil beholde dagens ordning. Om Vinmonopolet skal overta, mener Gerhardsen det er grunn til å se på flere elementer som kan inngå i et slikt kompromiss.

 - Om Vinmonopolet skal overta taxfreesalget av alkohol bør vi se på flere elementer som kan inngå i et slikt kompromiss, som for eksempel en innstramming av åpningstidene på flyplassene. Dersom gapet mellom salgstidene av alkohol ellers i landet og på flyplassene blir for stort, er dette uheldig. Det er ikke naturlig at Vinmonopolet skal tilby nærmest fri flyt av alkohol 24 timer i døgnet på flyplassene, mens de andre steder selger alkohol innenfor de vante tidene.

Det er flere fordeler med at Vinmonopolet overtar taxfreesalget av alkohol. En hovedinnvending mot dagens ordning er at den truer polet, både ved at økonomien svekkes, men også fordi vi risikerer å ikke få lov av EU til å beholde monopolsalg av alkohol dersom en for stor del av salget foregår utenom Vinmonopolet. Mina Gerhardsen mener likevel at ordningen på sikt bør avvikles.

- Man kommer likevel ikke utenom at det er prinsipielt krevende at flypassenes framtid skal være avhengig av høyt alkoholsalg. Forskning viser dessuten at taxfreeordningen bidrar til et høyere alkoholkonsum. Dette kommer vi ikke utenom, uansett hvem det er som drifter salget.

- Det er vanskelig å forsvare at vi skal bruke store penger på billigere alkohol til de som reiser mye. Det er også veldig dårlig samfunnsøkonomi i ordningen. Regnestykket mellom tap og inntekt går ikke opp, sier Gerhardsen.