Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Umenneskelig narkotikapolitikk på Filippinene

Actis ber EU gripe inn mot Filippinenes utenomrettslige henrettelser.

Aksjonene på Filippinene mot personer mistenkt for salg eller bruk av narkotika har så langt tatt over 700 liv og mer enn 125 000 er fengslet under umenneskelige forhold. Sammen med 45 andre organisasjoner i EU Civil Society Forum on Drugs (CSFD) ber Actis nå EU fordømme aksjonene og kreve umiddelbar stans i henrettelsene.

President Duterte på Filippinene har satt seg som mål å utrydde kriminaliteten i landet på seks måneder. I forbindelse med dette storstilte målet har han oppfordret politi og sivile om å begå utenomrettslige drap på mennesker som er mistenkt for bruk eller omsetning av narkotika.

Så langt er 700 mennesker drept eller henrettet som følge av aksjonen, og mer enn 125 000 er arrestert og innlosjert i fengsler hvor begrepet miserabelt ikke strekker til. Volden får råde fritt og sykdommer florerer som en konsekvens av at celler med kapasitet til 20 innsatte nå huser 200.

Ber EU fordømme

Civil Society Forum on Drugs (CSFD), som er en sammenslutning av 45 frivillige organisasjoner fra hele Europa der Actis er med, har nå sendt brev til EUs president, det slovenske presidentskapet, EUs ministerråd og EU-kommisjonen der EU bes om å fordømme de utenomrettslige henrettelsene på Filippinene som nå pågår og kreve en umiddelbar stans i aksjonene.

EU har gjennom mange år hatt en relasjon til Filippinene som ikke kun har handlet om handel, men også finansiell støtte, særlig til justissektoren og arbeidet med menneskerettigheter. EU og medlemslandene er Filippinenes største donor og utviklingspartner. I samarbeidsavtalen mellom EU og Filippinene er menneskerettigheter og kampen mot utenomrettslige henrettelser særlig omtalt.

CSFD ber nå EU bruke sin politiske og økonomiske innflytelse til å stoppe president Dutertes brutale framferd, med massearrestasjoner og drapsaksjoner.

PDF iconcsfd_letter_philippines.pdf

Menneskerettigheter på spill

Under FNs spesialsesjon om narkotika (Ungass) i vår fremholdt helseminister Bent Høie, Norges motstand mot dødsstraff og fokus på å gi rusmisbrukere helsehjelp. Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO) sendte i forrige uke brev til helseminister Bent Høie og statsminister Erna Solberg med oppfordring om at «norske myndigheter gjør en formell henvendelse til President Duterte, UNODC og INCB og ber om at Filippinene respekterer grunnleggende menneskerettigheter og forholder seg til internasjonalt aksepterte normer for hvordan vi håndterer narkotikaproblemer.»

Les brevet fra RIO her.

Actis støtter denne oppfordringen fra RIO. Under Ungassmøtet var Norge en tydelig stemme for en human narkotikapolitikk og menneskerettigheter. Dette klare budskapet må nå adresseres til de som bryter med disse prinsippene.