Meld deg på vårt nyhetsbrev!

4 av 10 unge vet om venner som får alkohol fra sine foreldre
4 av 10 unge oppgir at mindreårige i deres omgangskrets får alkohol fra foreldrene. Foto: Shutterstock

Unge får alkohol fra foreldre

4 av 10 unge oppgir at mindreårige i deres omgangskrets får alkohol fra foreldrene.  

Det viser en undersøkelse Opinion har utført for Actis.

Forskningen er tydelig på at foreldres holdninger og atferd har stor betydning for ungdoms rusvalg.

Foreldre som er klare på at alkoholbruk er uakseptabelt blant mindreårige gjør at ungdommene deres drikker mindre. Foreldre som sender med alkohol på fest, kan bidra til at den unge drikker mer.

Les også: 1 av 2 unge jenter får uønsket seksuell oppmerksomhet på fest.

Likevel er foreldre en viktig kilde til alkohol for ungdom. I en undersøkelse der 1000 ungdom mellom 15 og 20 år er spurt om hvordan unge under 18 år i deres omgangskrets får tak i alkohol er det hele 40 prosent som oppgir at de «får fra foreldre». Over halvparten, 52 prosent, svarer «tar fra foreldre».

Mange unge vet om venner som får alkohol fra sine foreldre.

 

Venner og søsken er de viktigste kildene til alkohol for de under 18 år, ifølge hhv 84 og 53 prosent, med foreldre på en klar tredjeplass.

I den samme undersøkelsen oppgir syv av ti unge at de mener ungdom flest drikker mer enn foreldrene tror.

I samme undersøkelse oppgir 1 av 4 av de som har fått kjøpe alkohol før fylte 18 år, at de har fått kjøpe alkohol i sosiale medier.