Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Peder Kjøs, Gabrielle Welle-Strand og Arild Knutsen kommer på vårt seminar. Kommer du?

Var rusfeltet godt nok forberedt da pandemien traff?

Actis inviterer til gratis nettseminar 9. juni.

Psykolog Peder Kjøs ledet ekspertgruppen som så på konsekvensene pandemien har hatt for folks psykiske helse, livskvalitet og rusmiddelbruk. Kjøs kommer til vårt webinar for å fortelle om arbeidet med rapporten, konsekvensene pandemien har hatt for rusfeltet, og hvilke tiltak ekspertgruppen har foreslått for tiden fremover.

Gabrielle Welle-Strand, forsker og spesialist i avhengighetsmedisin ved SERAF, har sett på kunnskap om korona og holdning til vaksinering blant brukere av rusmidler. På webinaret vil hun presentere resultatene fra denne spennende undersøkelsen.

Til oss kommer også Arild Knutsen, leder i Foreningen for Human Narkotikapolitikk.  Han vil fortelle om hvilke konsekvenser nedstengingen har hatt for de rusavhengige som har oppholdt seg på gata.

I tillegg kommer flere andre dyktige innledere for å belyse hvilke konsekvenser pandemien har hatt for rusfeltet, hva som er gjort for å tilpasses den nye situasjonen, samt hva som må forbedres for at vi skal stå bedre rustet neste gang.  

Klikk her for fullstendig program og påmelding.