Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Barn som leies av en voksen
De positive resultatene i studien kan forklares med endring i livssituasjon og viktige veivalg for kvinnene. Foto: Shutterstock

Velfungerende mødre i LAR

En studie blant kvinner som var gravide under LAR-behandling viser at 80 prosent fortsatt har omsorg for barnet sitt. 

Studien er en tiårig oppfølging av 67 kvinner, og viser at gruppen domineres av velfungerende mødre med lavt bruk av rusmidler.  Mer enn 50 prosent av kvinnene var i arbeid.

Andre hovedfunn i studien:

  • En av fem kvinner hadde avsluttet LAR.
  • 80 prosent av kvinnene var i LAR – halvparten med metadon og den andre halvparten med buprenorfin.
  • Det var lite bruk av rusmidler ved oppfølgingstidspunktet, særlig blant kvinner med omsorg for sitt barn.

De positive funnene i studien kan delvis forklares med endring i livssituasjon og viktige veivalg i kvinnenes liv med oppstart i LAR eller å bli mødre, skriver Universitetet i Oslo på sine nettsider. 

Delte meninger

Helt siden legemiddelassistert rehabilitering (LAR) ble innført i Norge på 1990-tallet har det vært delte meninger rundt det å være gravid mens man er i behandling. Dette av hensyn til barnet, som kan fødes med abstinenser når mor går på LAR-medikamenter.

Derfor har Barneombudet og andre ment at langtidsvirkende prevensjon må være et krav, mens andre sier det er opp til kvinnene selv å bestemme. Helsedirektoratet på sin side anbefaler sterkt at kvinner bruker prevensjon mens de er i LAR.

God informasjon og støtte

Mange av graviditetene i LAR er uplanlagte, noe som blant annet skyldes at fertiliteten går opp når livssituasjonen stabiliseres. Dette bør kvinner få informasjon om, og tilbud om å begynne på langtidsvirkende prevensjon. Samtidig må det ikke være slik at å begynne i LAR innebærer at man ikke skal kan få barn senere.

- Bruk av prevensjon bør ikke være et vilkår for å kunne få LAR-behandling. Kvinner i LAR som ønsker å bli gravide, må få god informasjon og støtte til å gjøre dette på en så trygg måte som mulig, både for mor og barn. Familien må også få tilbud om oppfølging etter fødsel, sier Pernille Huseby, generalsekretær i Actis.

Ifølge en statusrapport er det nær 12 000 personer som har mottatt LAR-behandling en eller annen gang siden oppstarten på slutten av 90-tallet. Av disse er 30 prosent kvinner. Hvert år fødes det rundt 30 barn av kvinner i behandling.

Her kan du lese mer om legemiddelassistert rehabilitering (LAR)