Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi søker ny generalsekretær

Vi ønsker en generalsekretær som kan arbeide for å redusere rusproblemene i samfunnet gjennom politisk innflytelse, drive prosesser og få det beste ut av våre medlemsorganisasjoner og sekretariatet.

Du skal være Actis' ansikt utad, bygge gode allianser og lede det strategiske arbeidet. For å lykkes i denne jobben må du trives med å delta i det offentlige ordskiftet, selv om det til tider innebærer mye motstand. Det er også avgjørende at du har god arbeidskapasitet og klarer å motivere dem du jobber sammen med.

Du har vist før at du er en klar og tydelig leder som:

·         kan dokumentere gode resultater
·         har erfaring med mediestrategi - og mediehåndtering
·         har erfaring fra politisk arbeid
·         har god samfunnskunnskap
·         har personlig engasjement for å redusere rus-skader i samfunnet
·         er språksikker både på norsk og engelsk

Vi håper i tillegg du har:

·         kjennskap til frivillig sektor
·         høyere utdanning

Arbeidsoppgaver:

·         Lede virksomheten i samsvar med Actis' formål og styringsdokumenter
·         Forberede styremøter i samarbeid med styreleder og iverksette styrevedtak
·         Initiere, lede og følge opp arbeidet med mål, budsjetter og handlingsplaner
·         Lede det strategiske arbeidet på vegne av paraplyen
·         Ha overordnet ansvar for personal, administrasjon og økonomi
·         Mobilisere medlemsorganisasjonene og legge til rette for gode samhandlingsarenaer

Les hele utlysningsteksten og søk på stillingen her. 

Søknadsfrist er 10. september.