Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Oransje telys som brenner
Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS) er Norges største pårørendeorganisasjon av og for pårørende av rusavhengige. LMS besitter sekretariatsfunksjon for verdens Overdosedag. Dette oppdraget er gitt LMS av Helsedirektoratet.

Viktig markering mot overdoser

I dag markeres Verdens overdosedag. Sorg over de som er borte, omsorg for pårørerende og innsats for forebygging av nye overdosedødsfall er viktige temaer.

- Vi trenger økt åpenhet og forståelse rundt overdosedødsfall. For ofte møtes overdosedød med taushet fra omverdenen. Men det å miste noen man er glad er jo ikke mindre vondt fordi det skjer gjennom overdose. Behovet for støtte og oppfølging av småsøsken eller foreldre er det samme som for de som mister i trafikkdød eller annen for tidlig død. Det trenger vi økt oppmerksomhet om og kommuner som følger opp bedre, sier generalsekretær i Actis, Mina Gerhardsen.

Økt kunnskap

Norge ligger høyt på oversiktene over antall overdoser. De siste årene har tallet ligget på 260 i året, mens siste telling viser 230 overdosedødsfall.

- Det er flere årsaker til de høye tallene. Rusmisbrukere i Norge bruker oftere sprøyter, som er det mest risikable, mens det er mer vanlig å røyke heroinet i andre land, sier Gerhardsen.

I tillegg har vi et helsevesen som er gratis og tilgjengelig for alle. Det er bra, og bidrar til at folk som lever det harde livet rusmisbruk ofte medfører, sjeldnere dør av andre sykdommer og skader.

- I Norge registreres en overdose som overdose. Det er klare krav til dette, som obduksjon og prøvetaking. Men dette er dyrt og kan nok bidra til at enkelte land ikke får registrert alle overdosedødsfall på en tilstrekkelig god måte, sier Gerhardsen.

Les mer om dette SIRUS-artikkelen «Hvorfor har Norge så mange overdosedødsfall?».  

- Selv om rangeringen mellom Norge og andre land ikke er helt dekkende, betyr ikke det at vi ikke har en stor utfordring. Om lag 250 mennesker i året er høyt, og vi trenger økt innsats for å få dette ned, sier Gerhardsen.

Bedre oppfølging

I fjor presenterte regjeringen en Nasjonal overdosestrategi, med viktige tiltak som kameratredning, SWITCH-kampanjen for å få folk over fra sprøyter til røyking av heroin, spredning av nesespray med motgift og lokale strategier.

- Det er positivt at regjeringen har laget en handlingsplan mot overdoser, med flere tiltak vi har tro på. Men: Overdosene skjer ofte når kroppen er ute av trening på rusbruk, som etter behandling eller soning. Her svikter det for ofte. Vi sender folk ut, uten nettverk, uten noe å fylle dagen med og uten en trygg bolig, ofte til et hospits der alle andre ruser seg. Det holder ikke å krysser fingrene for at det skal gå bra. Det er her vi virkelig trenger økt innsats. Skal vi få ned antallet som dør av overdoser, må vi redusere risikoen for at de oppstår gjennom bedre oppfølging av folk etter behandling og soning, mener Gerhardsen.

Om verdens overdosedag

31. august er etablert som en internasjonal Overdose Awareness day – Verdens overdosedag. Dagen ble første gang markert i Australia i 2001, etter initiativ av Frelsesarmeen. I 2015 markeres dagen i 19 byer i Norge.  Oversikt over hvilke byer er tilgjengelig på Verdens overdosedag på Facebook og på helsenorge.no.

International Overdose Awareness Day er det oversikt  over markeringer rundt om i verden.

Les mer om Verdens overdosedag.