Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Trist ung gutt sitter på trapp med hendene foran ansiktet.
Helsetilbudet til unge skal styrkes. Foto: Shutterstock.

Viktig satsning på barn og unge

Vi er skuffet over få nye og store satsninger på rusfeltet i statsbudsjettet for 2021, men er glad regjeringen legger opp til en solid satsing på barn og unges psykiske helse. 

Under koronapandemien har rekordmange barn og unge tatt kontakt med nyopprettede og eksisterende digitale hjelpetilbud. De har fortalt om vanskelige hjemmeforhold, mobbing, ensomhet og selvmordstanker. Behovet for å snakke er stort, og det er ingen selvfølge at de yngste blant oss åpner seg om dette. Men det ser ut til at digitale plattformer, som de allerede behersker godt, senker terskelen.

Vil nå ut til flere

Derfor er det bra at regjeringen vil satse 35 millioner kroner på digitale løsninger også i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Ikke alle skoleelever har tilgang til helsesykepleier. Med den digitale satsningen bør dette la seg gjøre. Men det er også viktig å huske på at digitale tilbud ikke er en fullgod erstatter av eksisterende gode tilbud. Det å få hjelp tidsnok kan gjøre en enorm forskjell for den enkelte. Dette inkluderer også mellom 50 000 og 150 000 barn som vokser opp i familier der en eller begge foreldrene har et rusproblem. Dagens helsetjeneste lykkes ikke å fange opp disse godt nok.

Les også: Unge i faresonen må få bedre hjelp.

Oppsøkende team

En evaluering viser at 40 prosent av kommunene har oppsøkende arbeid mot unge. Dette arbeidet vil helseminister Bent Høie styrke.

- Barn og unge med sammensatte behov trenger bedre og mer koordinert hjelp der de bor. Å gi ungdom muligheten til å holde fast i et skolemiljø og en skolehverdag på tross av rus og psykiske helseproblemer, vil ha stor betydning for livskvaliteten og fremtiden til disse ungdommene. Jeg er derfor glad for at vi nå styrker det oppsøkende arbeidet mot unge, sier Høie i en pressemelding.

Arbeidet vil foregå via oppsøkende og tverrfaglige team – FACT ung - med ansatte fra både kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten.  Det er satt av fem millioner kroner til dette i budsjettet for neste år.

Tidlig intervensjon 

Det er også satt av penger til å styrke kommunenes arbeid med barn og unges psykiske helse på til sammen 100 millioner. Satsningene er en del av Opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse (2019-2024) og gis som frie midler til kommunene.

- Nå er det viktig at kommunene bruker pengene på dette og ikke andre formål slik vi har sett tidligere. Nå som rusreformen er i støpeskjeen er det på tide å få på plass en nasjonal innsats for tidlig intervensjon og et behandlingstilbud som er lavterskel. Alle unge skal bli møtt med like god og rask hjelp - uavhengig av bosted, sier Pernille Huseby, generalsekretær i Actis.