Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Dette svarte partiene da vi spurte om de vil avkriminalisere bruk og besittelse av narkotiske stoffer for alle. Illustrasjon: Actis

Vil dere avkriminalisere bruk og ­besittelse av narkotika for alle?

Avkriminalisering betyr at selve bruken av et illegalt stoff ikke er ­straffbar etter straffeloven, men at produksjon og salg ­fortsatt er ­forbudt. Bruk er heller ikke lovlig, men møtes med ­andre type ­reaksjoner og tiltak.

Forbudet bidrar til at det er vanskeligere å få tak i narkotika, og reduserer sosial aksept for å bruke narkotiske ­stoffer.­ ­Rusforskningen er klar på at dette er viktig tiltak for å ­redusere bruken og dermed også skadene av rusmidler.

Det er bred enighet om at man ikke skal bøtelegge­ tunge misbrukere. Samtidig er rusproblemene ofte så ­sammensatte at det som kan hjelpe noen, ikke ­nødvendigvis hjelper andre. Det er viktig å skille de tunge ­rusmisbrukerne som trenger rusbehandling fra de unge som trenger ­forebyggingstiltak.