Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Alle partiene vil beholde Vinmonopolet, bortsett fra Frp.
Dette svarte partiene da vi spurte om de vil beholde Vinmonopolet. Stjerne* = Vil åpne for at også produsenter av lokalt produsert sterkøl kan selge sine produkter utenfor Vinmonopolet, på samme måte som lokale produsenter av vin og sider. Illustrasjon: Actis

Vil dere bevare Vinmonopolet?

Vinmonopolordningen er et av de viktigste alkoholpolitiske virkemidlene vi har.

EU er prinsipielt imot monopolordninger, men Norge har fått unntak av hensyn til folkehelsen.

Tyngden og troverdigheten i argumentet for ordningen svekkes dersom det åpnes for mer omfattende salg av alkohol utenfor monopolordningen, som taxfree, gårdsutsalg og andre kanaler.

Åtte av ti vil ha Vinmonopolet

Åtte av ti nordmenn ønsker å beholde Vinmonopolet, ifølge en måling gjennomført av Sentio på oppdrag fra Actis i 2016. Oppslutningen har økt de siste årene. Dette skyldes blant annet at polet har blitt forbrukervennlig, flere utsalg, selvbetjening og noe lengre åpningstider.

Flere vedtak fra regjeringen, som økt taxfree-kvote og åpning for utsalg av alkohol fra gårder, kan bidra til å svekke Vinmonopolets økonomi og legitimitet og på sikt risikere at vi mister hele ordningen. 

Store konsekvenser ved avvikling

En stor gruppe internasjonale forskere analyserte på oppdrag fra det svenske Systembolaget hvilke konsekvenser det kunne få for den svenske folkehelsa om monopolordningen for salg av alkohol ble avviklet. Forskerne fant at alkoholkonsum, skadene og samfunnsomkostningene ville stige kraftig.

Forskerne anslår at det blant annet vil bli:

  • 850 – 1 400 flere alkoholrelaterte dødsfall.
  • 13 000 – 20 000 flere alkoholrelaterte sykehusinnleggelser.
  • 4 600 – 8 000 flere tilfeller av fyllekjøring.
  • 17 000 - 28 000 flere voldshendelser.
  • 20 - 30 prosent økning i konsum.
     

I Norge er andelen alkohol som selges på polet noe lavere enn i Sverige, men det er grunn til å tro at en overføring fra pol til butikk også her vil gi store, negative konsekvenser.