Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Dette svarte partiene da vi spurte om de vil innføre en nasjonal finansieringsordning for utdeling av brukerutstyr for rusavhengige. Illustrasjon: Actis

Vil dere ha en ­nasjonal­­ ­finansieringsordning for ­brukerutstyr?

Utdeling av rene nåler, kanyler og kokekar gjør at rusavhengige ikke trenger å dele utstyr og dermed slipper å utsette seg for smitterisiko.  

Rene nåler, kanyler, filter og kokekar er utstyr som ­kommunene er lovpålagt å dele ut til rusavhengige som del av smittevernloven og nasjonal overdosestrategi.

Det er et økende antall kommuner som deler ut utstyr, og ­andel injiserende rusavhengige som har tilgang på sprøyte­utdeling i sin kommune lå i 2019 på over 90 prosent.

Allikevel er det fortsatt 141 kommuner som ikke deler ut ­brukerutstyr. I disse kommunene har det i perioden 2015-2018 vært til sammen 79 narkotikautløste dødsfall.

En nasjonal finansieringsordning vil si at staten tar kostnaden for utdelingen av brukerutstyr. Slik det er nå må kommunene prioritere dette på linje med andre oppgaver.