Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Hvilke partier vil at Vinmonopolet skal overta salget på taxfree?
Dette var svarene vi fikk fra partiene da vi spurte om de ville la Vinmonopolet overta taxfree-salget. Stjerne* = Vil vurdere å la Vinmonopolet ta over driften av taxfree-ordningen når gjeldende avtale utløper. Stjerne * = Vil primært avvikle taxfree. Illustrasjon: Actis

Vil dere la Vinmonopolet overta taxfree-salget?

Taxfree-ordningen undergraver viktige prinsipper i norsk alkoholpolitikk.

Norge har en god tradisjon for å føre en ansvarlig alkoholpolitikk med mål om å minimere skader fra alkoholbruk.

Regulert pris, tilgjengelighet og reklameforbud er ifølge Verdens helseorganisasjon de tre viktigste virkemidlene for å forebygge og redusere alkohol skader. Disse tre er også bærebjelkene i norsk alkoholpolitikk.

Taxfree-ordningen undergraver dette ved å gjøre alkohol billigere og mer tilgjengelig. Derfor er en avvikling av taxfree-ordningen å foretrekke, og å la Vinmonopolet overta den nest beste løsningen. 

Les også: Står taxfree-ordningen for fall?

Til informasjon: SV og MDG har vedtatt at de primært ønsker en avvikling av taxfree-ordningen. 

Derfor bør taxfree-ordningen endres:

  • Det avgiftsfrie salget av alkohol på norske flyplasser og ferjer, også kalt taxfree er et tapsprosjekt. Samfunnet taper, folkehelsen taper og klimaet taper.
  • Ordningen koster hvert år mellom tre og fem milliarder kroner på grunn av avgiftstapet ved taxfree-salg.  Om vi legger til kostnadene alkoholbruk har for folkehelsen og flyreiser har på klimaet, øker prislappen.
  • Inntektene fra alkoholsalget bidrar til å holde flybillettprisene nede. Dette gjør det vanskeligere for miljøvennlige alternativ å konkurrere på pris.


Taxfree er en trussel 

Taxfree-ordningen var ment som en ventil for en restriktiv alkoholpolitikk, men har nå fått et omfang som truer både folkehelse og Vinmonopolet.

En stor del av den norske alkoholomsetningen foregår nå via taxfree. Dette kan true Vinmonopolet, både økonomisk og politisk.

EU aksepterer at vi har en monopolordning for salg av sterk alkohol av hensyn til folkehelsa. Men dersom stadig mer alkohol omsettes utenom Vinmonopolet, kan EU si stopp.

I tillegg kan taxfree-ordningen bidra til å svekke Vinmonopolets økonomi, noe som igjen kan føre til for eksempel færre polutsalgssteder. Dette kan bidra til at Vinmonopolets legitimitet kan svekkes.

Les også: Tiden ute for taxfree.

En lønnsom avvikling 

Det er mulig å avvikle taxfree-ordningen. Ifølge Finansdepartementet vil det koste mellom 300 millioner og 1 milliard kroner. De sier videre at en avvikling vil gi et utbytte på rundt 2,5 milliarder kroner.

Økte utgifter for å dekke Avinors tap og sikre dagens flyplasstruktur vil dermed gå opp i opp med de nye inntektene en avvikling av taxfree-ordningen vil gi.

Samfunnsregnskapet vil i sum gå i overskudd ved å avvikle en ordning som undergraver både alkoholpolitikken, helsepolitikken og klimapolitikken.

Å la Polet overta nest beste løsning

Den politiske debatten har i den senere tid dreid mot at Vinmonopolet skal overta taxfreesalget av alkohol ved norske flyplasser når avtalen mellom Avinor og Travel Retail Norge går ut i 2022.

Aftenposten rapporterte i juni 2017 at Vinmonopolet og Avinor i flere måneder hadde hatt samtaler der muligheten for at Vinmonopolet kunne overta taxfree-salget av alkohol ble diskutert. Vinmonopolet mener det ikke er noen juridiske hindringer for dette.

På dagens storting er det et overveldende flertall for en slik løsning.

Ved at Vinmonopolet overtar taxfree-salget av alkohol kan vi sikre at det samme ansvarlighetsregimet som gjelder for alminnelige utsalg, også gjelder på flyplassene våre.

Vinmonopolet har ikke som mål å tjene mest mulig penger. Det har også et samfunnsmandat som innebærer et bredere folkehelseperspektiv enn det man kan forvente av en kommersiell aktør.

I tillegg vil overskuddet gå til felleskassa, ikke private operatører. Denne modellen bidrar imidlertid ikke til løse klimakonsekvensen av taxfree-ordningen.  Og taxfree-ordningen vil fremdeles bidra til alkoholkonsumet.