Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Ingen partier vil legalisere narkotika.
Ingen av partiene vil legalisere narkotika. Stjerne *= Vil utrede strengt regulert omsetning av lettere rusmidler som i dag er illegale. Illustrasjon: Actis

Vil dere legalisere narkotika?

Legalisering av narkotika vil gi økt aksept og flere vil kunne få problemer.

Forbudet bidrar til at det er vanskeligere å få tak i narkotika, og reduserer sosial aksept for å bruke narkotiske stoffer.

Rusforskningen er klar på at tilgjengelighet og sosial aksept er viktige tiltak for å redusere bruken og dermed også skadene av rusmidler.

Ifølge Verdens helseorganisasjon har rundt 40 prosent av verdens befolkning drukket alkohol i løpet av siste år.

Til sammenlikning anslår FNs narkotikabyrå at mindre enn 4 prosent har brukt hasj eller marihuana. Når vi ser på andre stoffer som kokain og heroin, er de beste anslagene under en halv prosent. 

Lovligheten påvirker bruken

USA er et godt eksempel på hvordan marihuanabruken påvirkes av økt tilgjengelighet og endrede holdninger.

Den amerikanske delstaten Colorado var den første som legaliserte marihuana for såkalt rekreasjonsbruk (se faktaboks).

Undersøkelser viser at bruken av marihuana i Colorado nå er blant de høyeste i USA, og at regelmessig bruk har økt i alle aldersgrupper. Dette gjelder også blant unge mellom 12 og 17 år.

Erfaringene fra Colorado er også at de kriminelle miljøene fortsetter å selge stoffet. 

Selv om det er vanskelig å si noe om sammenhengen mellom avkriminalisering og økning i bruk, tyder forskningen på at avkriminalisering kan ha noen uønskede konsekvenser. Flere rapporter tyder på at lovendringer påvirker enkeltgrupper, som unge eller folk som allerede bruker en del hasj eller marihuana.

Trengs individuell oppfølging

Det er bred enighet om at det ikke vil hjelpe å bøtelegge og fengsle tunge rusmisbrukere. Norge har over flere år i økende grad tatt i bruk andre reaksjonsformer for tunge misbrukere som blir tatt for bruk og besittelse av narkotika. Dette arbeidet må fortsette.  

Soning i behandlingsinstitusjon og Narkotikaprogram med domstolskontroll er eksempler på slike alternative reaksjoner. 

Det er viktig å huske at rusproblemer ofte er så sammensatte at det som kan hjelpe noen, ikke nødvendigvis hjelper andre. Særlig må myndighetene sørge for at vi har gode tiltak for unge med en begynnende ruskarriere og som må hjelpes fra å utvikle mer dyptgripende problemer. 

Det er viktig å skille de tunge rusmisbrukerne som trenger rusbehandling fra de unge som trenger forebyggingstiltak. Forbudet er viktig for å kunne ilegge forpliktende oppfølgingsprogram.