Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Kun Venstre og MDG vil legalisere eller regulere salg av narkotika. Illustrasjon: Actis

Vil dere legalisere/regulere salg av narkotika?

Svært få partier vil legalisere narkotika.

Legalisering betyr at det er lov å lage, ha, kjøpe, selge og bruke et stoff. Produksjon og salg kan imidlertid reguleres på ulike måter, med avgifter, aldersgrenser, salgsbegrensninger m.m.

Vi må regne med at legalisering vil gi økt tilgang, økt ­sosial ­aksept og dermed økt bruk. Dette vil igjen medføre økte russkader.

Erfaringer fra USA tyder på at prisen på ­stoffene ­synker etter hvert som markedet etablerer seg. Rus­forskningen tilsier at også dette vil bidra til økt bruk.

Norge er bundet av FNs narkotikakonvensjoner, som slår fast at narkotiske stoffer bare skal brukes til medisinske formål og forskning. Det internasjonale narkotikakontrollbyrået fastslår at legalisering vil være i strid med FN-konvensjonene.