Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Dette svarte partiene da vi spurte om de vil opprettholde Norsk Tipping og Norsk Rikstotos enerett i spillpolitikken. Stjerne = Vil evaluere spillpolitikken. Illustrasjon: Actis

Vil dere opprettholde enerettsmodellen?

Det er kun Norsk Tipping og Norsk Rikstoto som har lov til å tilby pengespill i Norge.

Norges hovedmål i spillpolitikken er å begrense skadene av pengespill. Det har vi klart gjennom å gi Norsk Tipping og Rikstoto enerett på å tilby pengespill. Overskuddet går til å finansiere idrett, kultur og humanitært arbeid. 

Enerettsmodellen er en modell som baserer seg på ­ansvarlighet fremfor markedslogikk. Samtidig som ­spillene som tilbys av Norsk Tipping er en reell konkurrent til ­utenlandske spillselskaper, sørger man for å begrense det økonomiske tapet og får lettere fanget opp dem som står i fare for å utvikle spillavhengighet. 

Regjeringen har de siste årene lagt ned en stor innsats i å holde uansvarlige pengespillselskaper utenfor markedet gjennom blant annet å begrense muligheten deres til å ­markedsføre spillene sine overfor norske kunder.

Forslaget til en ny pengespillov inneholder også forslag om å forhindre spill på kreditt og blokkering av utenlandske spillselskaper på nett. Dette er en positiv utvikling som underbygger ansvarlighetsrammeverket norsk spillpolitikk er bygget på.