Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Dette svarte partiene da vi spurte om de vil øremerke mer penger til helsesøstre.
Dette svarte partiene da vi spurte om de vil øremerke mer penger til helsesøstre. Stjerne* = Vil bevilge mer ressurser til helsestasjonen og skolehelsetjenesten, men ikke spesifikt helsesøstre. Illustrasjon: Actis

Vil dere øremerke mer penger til helsesøstre?

Flere helsesøstre er viktig for forbyggingen av psykiske plager og rusproblemer. Vi har spurt partiene om de vil øremerke midler. 

Helsesøstertilbudet er et viktig lavterskeltilbud ved skolene som gjør at problemer knyttet til psykisk helse og rus kan avdekkes tidlig og tiltak settes i gang før vanskene har vokst seg for store.

På tross av bred politisk støtte til helsesøsterordningen har fortsatt 14 av 19 fylker for få helsesøstre per elevtall, ifølge en kartlegging fra Helsedirektoratet.

Pengene når ikke fram

Fra 2014 til og med 2017 er det bevilget 836 millioner kroner til en styrking av helsesøstertjenesten i skolene og til helsestasjonene. Men fordi pengene ikke er øremerket, står kommunene fritt til å bruke mye av midlene på helt andre formål.

En tidligere undersøkelse har vist at syv av 10 kroner til helsesøsterordningen ikke når fram til formålet.

Må ha noen å snakke med

Ungdatatallene viser at det er en relativt stor gruppe unge som strever både med rus og psykisk helse. For disse er det viktig med et godt helsesøstertilbud som gjør det enkelt å finne noen å snakke med og noen å be om hjelp.

Erfaringen viser at frie midler ikke sørger for nødvendig dekning av helsesøstre. Derfor trenger vi øremerking.