Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Dette svarte partiene da vi spurte om de vil øremerke penger til kommunenes oppfølging av rusavhengige.
Dette svarte partiene da vi spurte om de vil øremerke penger til kommunenes oppfølging av rusavhengige. Stjerne* = Vil øke midler til kommunene i opptrappingsplanen for rusfeltet. Illustrasjon: Actis

Vil dere øremerke penger til oppfølging av rusavhengige?

Skal rusarbeid prioriteres, må pengene som gis til kommunene øremerkes. 

Det er bredt flertall på Stortinget for gode og store ambisjoner for en bedre rusomsorg. De siste årene har Stortinget økt innsatsen og det er bevilget flere budsjettkroner til rusomsorgen.

En viktig del av rusomsorgen skjer i kommunene, som oppfølging av mennesker som kommer ut fra soning og behandling. Det er avgjørende for å lykkes med å skape seg et nytt liv at det finnes en trygg og tilpasset bolig, meningsfullt innhold i hverdagen og et sosialt nettverk.

Oppfølgingen i kommuene er for dårlig

I dag er det altfor mange mennesker som opplever å bli for dårlig fulgt opp. Kunnskapssenterets undersøkelser av brukererfaring viser at åtte av ti ikke er fornøyde med oppfølgingen de får. I en rapport Actis har laget basert på svar fra ansatte i rusomsorgen kommer det fram at:

  • Over 80 prosent mener oppfølgingen fra kommunen av sosiale tilbud/nettverksaktiviteter er svært dårlig eller dårlig.
  • 3 av 4 mener at oppfølgingen fra kommunen med tildeling av egnet bolig er svært dårlig eller dårlig.
  • Over 70 prosent oppfølging fra kommunen av botrening og booppfølging, tilbud om aktivitet og jobb er svært dårlig eller dårlig.
     

Penger til rusarbeid går til andre formål

Mangel på øremerking gjør at det går mindre penger til rusarbeid enn det ville gjort med øremerking.

Klassekampen har tidligere skrevet om erfaringene fra Oslo og Trondheim, der mesteparten av rusløftet aldri fram til brukerne. Oslo fikk 88 millioner i 2016, men bare 44 gikk til rusfeltet.

Oslo får ytterligere 57 millioner til rusløft i 2017. Av disse er 30 planlagt å gå til rus og de resterende til bydelsløft og barnevern.

I Trondheim fikk man i overkant av 13 millioner i 2016, men kun 4,3 millioner gikk til rusarbeid. (Klassekampen 9.11.16).

Tilskudd må øremerkes

En tidligere forskningsrapport fra Sintef konkluderer med at øremerking er nødvendig for at rusarbeidet skal prioriteres.  Dette synet har bred støtte hos organisasjonene på rusfeltet.