Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Dette svarte partiene da vi spurte om de ville innholdsmerke alkoholholdig drikke.
Dette var svarene vi fikk da vi spurte partiene om de vil sørge for innholdsmerking på alkoholemballasje. Stjerne* = Nasjonalt arbeid må harmonisere med det arbeidet som nå foregår i EU. Illustrasjon: Actis

Vil dere sørge for innholdsmerking av alkohol?

Alkohol er det eneste næringsmiddelet som er unntatt krav om merking av ingredienser, kalorier og næringsinnhold.

Stortinget behandlet i 2015 et forslag om merking av alkohol. Da var det støtte til prinsippet om at forbrukerne bør få informasjon, men politikerne ville vente på EU, som hadde varslet at det ville komme en større rapport om merking.

I mars 2017 la EU frem sin rapport. Der fremmes det krav om merking av ingredienser og kalorier på emballasjen. Rapporten understreker dermed forbrukernes rett til å få vite hva alkoholen de drikker inneholder.

En frivillig ordning

Imidlertid er kravet om merking i første omgang innført som en frivillig ordning. Alkoholindustrien pålegges å utvikle egne retningslinjer for merking av alkohol i løpet av ett år.

Dersom selvreguleringen ikke oppfyller EU-kommisjonens krav, kan det bli aktuelt å innføre et EU-krav om obligatorisk merking. Det vil i så fall også omfatte Norge. 

Få vet om konskvensene ved alkoholbruk

Ifølge Verdens helseorganisasjon virker alkoholbruk negativt på over 200 sykdommer, hvorav kreft er en av dem. 

I tillegg er alkohol en betydelig risikofaktor for trafikkulykker og andre skader. Sammenhengen mellom alkohol og enkelte sykdommer er godt kjent i befolkningen, andre er det mindre kjennskap til.

Nordmenn flest vet for lite om hvilken risiko som er knyttet til selv et lavt alkoholforbruk, ifølge en undersøkelse gjennomført av Sentio på oppdrag for Actis 2015. I undersøkelsen svarer syv av ti at de i liten eller svært liten grad forbinder brystkreft med alkohol. Tallet for tarmkreft er fire av ti (44 prosent).

Forbrukerne må få informasjon om helserisiko

Alkohol bør, i likhet med andre helseskadelige produkter som sigaretter og snus, merkes med advarsler. Forskningen gir godt grunnlag for å merke alkoholprodukter med advarsler, slik at forbrukerne får informasjon om helserisikoen ved forbruk (kreftrisiko, hjerte- og karsykdommer, leverskader).

Kunnskap om ingredienser og kalorinivå er også viktig for mennesker med for eksempel diabetes eller allergi, eller for de som prøver å passe vekta.