Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Dette svarte partiene da vi spurte om de ville igangsette heroinassistert behandling
Dette svarte partiene da vi spurte om de ville igangsette heroinassistert behandling. Utropstegn ! = Vil ha forsøksprosjekt. Stjerne * = Det skal være medisinskfaglige og forskningsbaserte vurderinger som legges til grunn for hva slags medikamenter og behandlingsmetoder, herunder heroinassistert behandling, som benyttes i helsehjelp til rusavhengige.

Vil dere starte heroinassistert behandling?

Heroinassistert behandling vil i liten grad hjelpe dem som faktisk trenger det. 

Det blir ofte hevdet at heroinassistert behandling (HAB) er nødvendig for å redusere overdosedødsfall. En fersk kunnskapsoppsummering fraråder imidertid oppstart av forsøksprosjekt med HAB.

Les også: Liten effekt av å gi heroin.

Ikke behov for egne norske prosjekter

I rapporten pekes det på at vi har så mye internasjonal kunnskap at det ikke er behov for egne norske prosjekter.

For det andre er det høyere risiko for komplikasjoner ved HAB sammenlignet med metadonbehandling. Det er usikkert at vi når flere med behov for behandling gjennom HAB, og det er heller ikke sikre holdepunkt for at dødeligheten reduseres.

Bedre med økt satsning på LAR

HAB er kostnadskrevende og krever at pasientene bor i nærheten av spesialiserte behandlingssentre. Derfor anbefales de isteden økt satsing på LAR-programmet, det vil si legemiddelassistert rehabilitering med Subutex og metadon.

Les også: Norge er ingen overdoseversting.

Faglig sett er innføring av heroinassistert behandling et omstridt forslag. I debatten sies det at heroinassistert behandling skal hjelpe de tyngste brukerne. Men dette er ikke et hjelpetilbud som vil være tilgjengelig for denne gruppen.

Den korte virketiden heroin har gjør at personen må møte opp flere ganger om dagen og til faste tider for påfyll. Det krever en struktur i hverdagen og friskere brukere enn det de tyngste ofte er. 

Heroinassistert behandling er også en del dyrere enn LAR, og internasjonale studier viser liten forskjell på resultatene. Opptakskriteriet om at man skal ha mislyktes med annen behandling, kan også bli en negativ motivasjon for annen behandling.

Vi må satse på det vi vet hjelper

Å åpne for heroinassistert behandling er feil prioritering av ressursene i rusomsorgen. Forskningen viser at tilbudet ikke vil nå den gruppen den er ment å hjelpe, og at behandlingsformen vil utgjøre liten forskjell i dødelighet sammenlignet med et godt utbygget legemiddelassistert rehabilitering.

I stedet er det viktig å jobbe for et forbedret LAR og et godt ettervern som gir folk en real sjanse til å få et annet liv. Ved å satse på det vi faktisk vet hjelper, som et bedre LAR-opplegg og økt satsing på bolig, nettverk og aktivitet, kan vi lykkes bedre enn i dag for å redusere overdoser og dødelighet blant de tyngste rusmisbrukerne.