Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Oversikt over hvilke partier som vil ha sterkøl i butikk.
Dette er svarene vi fikk da vi spurte partiene om de vil tillate salg av sterkøl i butikk. Stjerne* = Vil åpne for at også produsenter av lokalt produsert sterkøl kan selge sine produkter utenfor Vinmonopolet, på samme måte som lokale produsenter av vin og sider. Illustrasjon: Actis

Vil dere tillate salg av sterkøl i butikk?

Sterkøl i butikk vil kunne gi økt helseskadelig forbruk.

Alkoholkonsum påfører individ og samfunn store skader og kostnader. Derfor er alkoholpolitikk også helsepolitikk.

Forskningen er tydelig på at de viktigste virkemidlene vi har for å begrense alkoholkonsumet og dermed skadene, er reklameforbud, regulering av tilgjengelighet og pris.

Ønsker vi sterkere varer i butikken?

Flere partier har i stortingsperioden foreslått at sterkøl ikke lenger bør selges kun på polet, men i butikken. Dersom sterkøl kan selges i dagligvareforretninger vil dette føre til at en mer alkoholsterk variant av øl blir mer tilgjengelig.

Les også: Vi drikker mer

Dagligvarebutikkene har flere utsalg og lengre åpningstider enn Vinmonopolet. Å legge til rette for at folk bytter ut vanlig øl med sterkøl, og gjøre sterkøl mer tilgjengelig enn i dag, kan gjøre at et helseskadelig forbruk øker.

Alkoholpolitikk som svekker Vinmonopolet

Norge har sluttet seg til Verdens helseorganisasjons (WHO) globale mål om 10 prosent reduksjon av skadelig bruk av alkohol innen 2025. Dette er også et nasjonalt mål i Folkehelsemeldingen «Mestring og muligheter». Sterkøl i butikk er et skritt bort fra dette målet.

Les også: Dette mener partiene om ruspolitikk

I tillegg til å øke tilgjengeligheten av alkohol kan det å innføre sterkere varianter i butikkenes ølsalg på sikt bidra til å svekke Vinmonopolet. Norge har unntak fra EU-lovgivning om fri handel på alkoholområdet av folkehelsehensyn. En stadig økning i omsetning av alkohol utenom monopolordningen kan sette dette unntaket under press.

30 prosent salg til mindreårige

Økningen av taxfree-kvoten har allerede flyttet en urovekkende stor andel av det totale alkoholsalget vekk fra Vinmonopolet. Sterkøl i butikk vil bidra til en ytterligere svekkelse av vinmonopolet, slik at vi på sikt kan miste et av våre viktigste virkemiddel for en ansvarlig alkoholpolitikk.

Det er dessuten solid dokumentasjon på at dagligvarebutikkene fører altfor dårlig kontroll med alkoholsalgetJuventes skjenkekontroll har over mange år vist at over 30 prosent av dagligvarebutikkene selger alkohol til mindreårige. Juventes skjenkekontroll har over mange år vist at over 30 prosent av dagligvarebutikkene selger alkohol til mindreårige.

Kontrollen er allerede svak

Tallene bekreftes av en undersøkelse gjennomført av Sentio på vegne av Actis våren 2017. Der svarer én av tre ungdommer mellom 15 og 20 år at de har fått kjøpt alkohol i dagligvareforretninger før fylte 18 år. Det vil være uansvarlig å la en bransje som ikke klarer å kontrollere salg av vanlig øl, få ansvaret for å selge enda sterkere varer.