Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi spurte partiene om de vil utvide de maksimale skjenketidene.
Vi spurte partiene om de vil utvide de maksimale skjenketidene. Dette er svarene vi fikk. Stjerne* = Vil gi kommunene større handlingsrom i spørsmål om skjenketider og utsalgssteder. Utropstegn ! = Mener det ikke bør være statlige begrensninger for åpningstider i butikker eller for salg og skjenking av alkohol. Illustrasjon: Actis

Vil dere utvide de maksimale skjenketidene?

Innskrenkning av skjenketiden er et svært effektivt tiltak for å redusere vold og utrygghet.

Flere kommuner har valgt å redusere skjenketidene i forhold til den nasjonalt bestemte maksimale skjenketiden (03.00) for å redusere utelivsvolden. Effekten har vært merkbar.

Sammenhengen mellom skjenketider og vold er grundig dokumentert i både internasjonal og norsk forskning.

Reduserte volden med 16 prosent

En studie av de 18 største bykommunene i Norge i perioden 2000–2010 viser at én times innskrenking av skjenketiden reduserer antall voldstilfeller med 19 tilfeller per 100 000 innbyggere. Dette tilsvarer 16 prosent av volden nattestid i helgene i sentrum.

Trondheim kommune reduserte skjenketiden til klokken 02.00 i 2008 og opplevde at antall voldssaker ble redusert med nær 70 prosent i timen mellom klokken 03.00 og 04.00.

Også at antallet voldsepisoder ble redusert med 33,7 prosent etter innskrenkingen av skjenketiden, sammenlignet med året før innskrenkningen.

Volden flytter seg ikke

Det hevdes ofte i skjenkedebattene at tidligere skjenkestopp vil flytte festen og dermed vold og bråk hjem på nachspiel. Analyser av data helt tilbake til 2005 fra Trondheim finner ikke belegg for at volden har forskjøvet seg, verken i tid eller sted.

Dette gjenspeiler erfaringene fra flere kommuner som har innskrenket skjenketiden: Det er ikke slik at innskrenkingen flytter fyll og vold ut fra sentrum og til ulike nachspiel, den reduseres faktisk markant.

En Fafo-rapport viser også til et eksempel hvor en norsk småbykommune samarbeider med de lokale serveringsstedene om normer for åpningstid, skjenking og aldersgrenser.

Erfaringen fra dette var bedre resultat på bunnlinja og mindre bråk og vold etter at de lokale serveringsstedene stengte tidligere.

På 30 år har antallet skjenkebevillinger i Norge blitt tredoblet, fra litt over 2000 i 1980 til over 7000 nå. Den sterke veksten i antall utesteder gir økt konkurranse, og øker faren for at det blir flere useriøse aktører, skriver Fafo i en rapport om utelivsbransjen. 

1 av 3 føler seg utrygge på byen

Det er ikke noe folkekrav om liberal skjenkepolitikk. En undersøkelse gjennomført av Opinion på vegne av Actis (2015) viste at 62 prosent (6 av 10) vil ha skjenkestopp klokken 02.00 eller tidligere.

En undersøkelse gjennomført av Helsedirektoratet (2014) viser at 36 prosent av befolkningen føler det er utrygt å oppholde seg i sentrum på kveldstid i helgene i sin hjemkommune. Vold og bråk følger ofte alkoholskjenkingen, og i et folkehelseperspektiv er hensynet til andre en hovedgrunn til å begrense skjenketiden.