Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Avvikling av Polet kan føre til store økninger i alkoholrelaterte skader.
Ordningen med vinmonopol er ett av flere tiltak som virker i den norske alkoholpolitikken. Foto: Ellen Jarli

Vil ha konkrete tiltak i alkoholstrategi

Arbeidet med en nasjonal alkoholstrategi er endelig igangsatt. Actis ber om konkrete tiltak for å redusere alkoholkonsumet.

Norge har tilsluttet seg målet om en reduksjon av det skadelige alkoholkonsumet med ti prosent innen 2025. Om vi skal lykkes, må alkoholstrategien som er under utarbeidelse inneholde konkrete og forpliktende mål.

Alkoholpolitikken eksisterer ikke i et vakuum. Konsumet påvirkes også av kultur og normer, og omvendt. En fersk undersøkelse fra Folkehelseinstituttet viser at majoriteten av 15-16-åringer avstår fra å drikke alkohol. De opplever i mindre grad drikkepress.

Også blant voksne er det økt etterspørsel etter drikkevarer uten eller med lavt alkoholinnhold, kalt NoLo-trenden. Dette er en utvikling som må støttes opp om. Alkoholstrategien må legge til rette for å ta alkoholfrie valg, og øke aksepten for å ikke drikke.

I vårt innspill til alkoholstrategien har Actis bedt om at de viktigste virkemidlene i norsk alkoholpolitikk styrkes, nemlig vinmonopolordningen, alkoholavgiftene, reklameforbudet og bevillingssystemet.

Vi ber også om styrket rusforebygging, bedre behandlingskapasitet for alkoholproblemer og at Norge må ta en tydelig rolle i utviklingen av den internasjonale alkoholpolitikken.