Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Las Vegas
Gjennom Oljefondet investerer staten i selskaper som aktivt jobber med å omgå Norges vedtatte politikk. Foto: Pexels

Vil ha slutt på gambling-investeringer

Oljefondets verdier i pengespillselskap har doblet seg det siste året.  Nå vil Arbeiderpartiet og KrF utrede grunnlaget for å trekke oljefondet ut av disse selskapene.

I Norge er det lang tradisjon med en ansvarlig pengespillpolitikk. Over halvparten av den voksne befolkningen i Norge oppgir at de spiller pengespill, og for de fleste er dette uproblematisk moro. Men for noen ødelegger det livet. Omtrent 120 000 nordmenn er spilleavhengige eller står i fare for å bli det. Det er av hensyn til disse at det er en streng regulering av pengespill i Norge, og det har vært det siden Norsk Tipping ble opprettet i 1948. Norsk Tippings samfunnsoppdrag er å tilby et ansvarlig og attraktivt spilltilbud der overskuddet går tilbake til samfunnet. Fordi selskapet er100 prosent statlig eid, har norske styresmakter mulighet til å drive aktiv spillpolitikk og svare på nye utfordringer med politiske tiltak.

De har vært mye politisk diskusjon om norsk pengespillpolitikk de siste årene. I behandlingen av stortingsmeldingen Alt å vinne – ein ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk i 2017 vedtok Stortinget å bevare Norsk Tippings enerett for pengespill i Norge.

I den norske enerettsmodellen har kommersielle gamblingselskaper verken lov til å tilby eller å markedsføre spillene sine her. Likevel bruker kommersielle spillselskaper store ressurser på å kapre markedsandeler i Norge. Daglig vises reklameinnslag for spill og betting på tv-kanaler som retter seg mot et norsk publikum, og personlige henvendelser med forlokkende tilbud rettes til norske kunder. Bloggere og kjendiser brukes aktivt i markedsføringen og bidrar til å alminneliggjøre og ufarliggjøre nettgambling. Slik omgås norsk lov hver eneste dag.

Samtidig som Stortinget har gått inn for å videreføre den norske pengespillmodellen har Statens pensjonsfond utland (SPU) økt sine investeringer i kommersielle spillselskaper, Staten gjør således investeringer i selskaper som aktivt jobber med å omgås Norges vedtatte politikk.

Derfor har Ap og KrF nå fremmet et representantforslag som nå er til behandling i Stortingets familie- og kulturkomité, som tar sikte på å gjennomføre tiltak for å styrke vernet om den norske enerettsmodellen. Et av tiltakene i forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede grunnlaget for å trekke Statens pensjonsfond utland (SPU) ut av pengespillselskaper med sikte på en vurdering i forbindelse med den årlige forvaltningsmeldingen om fondet.»

Lese mer om statens investeringer i utenlandske spillselskaper