Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vinmonopolet er i samtaler med flyplasseier Avinor om å overta alkoholsalget som hittil har vært underlagt taxfree
Hvis samtalene mellom Avinor og Vinmonopolet føre frem kan dagens taxfree-ordning snart ligge bak oss. Foto: Pixabay

Vinmonopolet kan overta taxfree-salget

Samtalene mellom flyplass-eier Avinor og Vinmonopolet viser at det finnes både vilje og rasjonelle grunner til å tenke nytt om dagens taxfree-ordning.

Flere riksmedier har fått bekreftet at det pågår samtaler mellom flyplasseier Avinor og Vinmonopolet. Travel Retail Norway (TRN) som driver dagens taxfree-utsalg på norske flyplasser, har en konsesjon som utløper i 2022, skriver Aftenposten. Samtalene med flyplasseieren vil altså handle om muligheten for å la Vinmonopolet overta konsesjonen for alkoholsalg når avtalen med TRN utløper.

Les også: Står taxfree-ordningen for fall?

Ny ordning, samme modell

Vinmonopolet sier de er optimistiske til utfallet av disse historiske samtalene. Kommer partene til enighet kan det bety at dagens taxfree-ordning slik vi kjenner den, blir vesentlig endret.

TRN har drevet taxfree-handelen på Norges største flyplasser siden 2005 og omsetter alkohol, tobakk, parfyme og sjokolade for totalt rundt fem milliarder kroner årlig, forteller Aftenposten.

Vinmonopolet vil i samme rolle måtte avstå en tilsvarende del av overskuddet til Avinor. De økonomiske forskjellene fra dagens ordning vil dermed bli små.

Les også: Kan taxfree avvikles?

Finansiering og forutsigbarhet

For Avinor handler det om å få trygghet for fremtidige inntekter. Taxfree-salget er i dag en viktig brikke i finansieringen av en lang rekke flyplasser. Actis mener dette er en dårlig løsning, og at flyplassene bør finansieres over samferdselsbudsjettet, slik vei og jernbane blir. 

Regjeringens egen utredning om taxfree-ordningen viser at den øker alkoholforbruket og svekker klimamålene, fordi den gjør fly og ferge billigere.

Skal sikre inntekter

– Vi tok initiativet til samtaler med Polet etter at Stortinget i forbindelse med statsbudsjettbehandlingen for 2017 ba Regjeringen om en utredning om muligheten for at Vinmonopolet overtar. I en slik utredning er det viktig at vi sammen bidrar med fakta og vurderinger. For Avinor er det viktig å få til en ordning som ikke bare kan gjelde inn i fremtiden, men også sikrer oss inntekter på samme nivå som i dag, sier Thompson til Aftenposten.