Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Narkotikapolitisk plattform

Actis vil arbeide for et samfunn der bruk av narkotika ikke finner feste.

Vi ønsker et samfunn som forebygger best mulig, som følger opp den enkelte og som setter inn tilstrekkelig resurser på å hjelpe alle som lider på grunn av narkotikabruk, både brukerne og pårørende.

Narkotikapolitisk plattform inkluderer strategier på forebygging, behandling og skadereduksjon.

Plattformen ble vedtatt på Actis' kongress i april 2016.