Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Actis arrangerer seminar om unge og forebygging.
Kortseminar
Tid: 
27. April 2017 kl 9:00
Sted: 
Thon konferansesenter, Universitetsgaten 26, Oslo

Rusforebygging i fremtidens skole

Et halvdagsseminar for mennesker som er opptatt av ungdom og rusforebygging – foreldre, lærere, rektorer, elevrepresentanter, helsesøstre, sosionomer, beslutningstakere i statlige og kommunale virksomheter og frivillige organisasjoner.

PROGRAM:

09.00- 09.20 Retten til rusfri skole
Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan

09.20 – 10.00 Helhetlig rusforebyggende arbeid og forskning - hva virker?
Øystein Henriksen, PhD i sosiologi. Ansatt ved KoRus Nord/dosent i sosialt arbeid ved Nord universitet

10.00 – 10.20 Styrk laget rundt eleven
Rahman Chaudry, leder for Elevorganisasjonen

10.20 – 10.35 Pause  

10.35- 11.15 Betydningen av foreldrene
Hilde Pape,  Dr. Psychol og forsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt

11.15 – 11.30 Rusmidler på pensum i profesjonsutdanningene!        
Tasim Karim-Birkeland, daglig leder i Rusfri oppvekst

11.30-12.15 Lunsj

12.15-12.35 Hele Norges helsesøster – hvordan nå gjennom til ungdom
Tale Maria Krohn Engvik, helsesøsteren bak Snapchat-kontoen @helsesista

12.35-12.45 Sterke & klare foreldre
Mirjeta Emini, prosjektleder Sterk & klar, IOGT

12.45-13.10 Hva vet de unge om cannabis?
Per Jonas Lie, prosjektleder «Ut av tåka» prosjektet i bydel Alna

13.10-13.30 Oppsummering og vel hjem!

Seminaret er nå fulltegnet, men du kan sette deg på venteliste. Du vil i såfall få beskjed straks vi får en avmelding.

Registrering: