Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Bein i høye strå
Forsker og psykolog Hilde Pape vil blant annet snakke om hvilke forebyggingstiltak som har størst effekt. Foto: Shutterstock
Fagkonferanse
Tid: 
25. mars 2021 kl 10:00 - 15:00
Sted: 
Zoom

Verdien av forebygging

25. mars kl. 10.00 inviterer Actis til gratis digital konferanse.

Meld deg på her!

Velkommen
Pernille Huseby, Generalsekretær, Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan

Konsekvenser av økt bruk av illegale rusmidler i befolkningen
Hanna Isabel Løyland, Senior Economist, Oslo Economics

Et politisk innspill fra Sverige 
Peter Moilanen, sjef for Narkotikapolitisk center

Cannabisbruk blant ungdom
Anne Line Bretteville-Jensen, Seniorforsker FHI

Vektingen mellom forebyggende innsats og skadereduserende tiltak
Miriam Sandvik, Spesialrådgiver og spesialist i psykiatri, Legeforeningen

PAUSE

Viktigheten av et godt tjenestetilbud
Trine Stensen, Generalsekretær, Blå Kors

Hvem rammes hardest av økt rusbruk?
Thomas Clausen, professor, Senter for rus- og avhengighetsforskning

Forebygging fra et brukerperspektiv
Emil Sølyst, Styreleder R.O.T Recovery og Tilfriskning

Rusreformen – dette er foreslått
Maria Jahrmann Bjerke, statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet

PAUSE 

Mine erfaringer fra hjelpetjenesten
Joachim Nymann, erfaringskonsulent bydel Frogner

Gode ungdomstiltak
Siri Graff, Fagkonsulent, Riverside

Viktigheten av tidlig intervensjon hos barn og unge
Ann Karin Swang, leder Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av helsesykepleiere

Det kommer aldri til å skje i vår familie
Jeanette Flagstad, initiativtaker og leder, Usynlige Tigre

PAUSE 

Forebygging – hva har effekt?
Hilde Pape, Forsker og psykolog, Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS

Hva blir viktig på rusfeltet fremover
Kommentarer fra politikere